ኣብ ሞንጎ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያን ኣሃዱ ምድሓን ሂወትን ብዝተኸስተ ዘይምስምማዕ ሂወት 5 ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ይጠፍእ

ስእሊ፥ ኣሶሺትድ ፕረስ። ገለ ካብቶም ኣብ ሓደጋ ዝኣተው ስደተኛታት መርከብ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ መሊኣ ከምዘላ ምስ ኣስተብሃሉ ናብታ ብጀርመናዊ ግብረሰናይ እትውነን ናይ ድሕነት መርከብ እንዳምርሑ።

ኣብ ቀዳመይቲ ሰሙን ናይ ወርሒ ሕዳር ፥ ካብ ማያዊ ገማግም ሊብያ ተበጊሶም ነዊሕ ከየርሓቚ ጃልባኦም ተባላሻያ ኣብ ሓደጋ ንዝወደቚ ስደተኛታት ከተድሕን ዝቐረበት ብ ጀርመናዊ ናይ ግብረሰናይ ትካል እትውነን መርከብ ብኣሃዱ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብ ዝተገትአትሉ ሓደ ህጻን ዝርከቦም 5 ስደተኛታት ከምዝጠሓሉ ተሓቢሩ።

እታ መርከብ ጀርመን ንረዴት እቶም ኣብ ማያዊ ገማግም ትራብሉስ ኣብ ሓደጋ ዝወደቚ ስደተኛታት ኣብ ዝመጸኣትሉን ምስ ኣብ’ቲ ማያዊ ከባቢ ዝነበረት መርከብ ኲናት ፈረንሳን ከምኡ’ውን ሓንቲ ሄሊኮፕተር ዓዲ-ጥልያንን ብምትሕብባር ነቶም ስደተኛታት ኣብ እተድሕነሉ ዝነበረት እዋን፡ ሓንቲ ኣሃዱ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ናብቲ ቦታ ሓደጋ በጺሓ ነቲ ስርሒት ባዕላ ክትዓሞ ብምምራጻ ዝተኸስተ ዘይምስምማዕ እዩ ሞት ሓሙሽተ ስደተኛታት ኣስዒቡ።

ኣባላት ኣሃዱ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ነቶም ኣብ ሓደጋ ዝነበሩ ስደተኛታት እንዳገረፉ ከድሕንዎም ስለዝመረጹ፡ እቲ ሂወት ናይ ምድሓን ስርሒት ከምዝተዘናበለ’ዮም ኣባላት እታ መርከብ ጀርመን ዝወቕሱ።

“ እቶም ኣብ ሓደጋ ዝኣተው ስደተኛታት ሂወቶም ንምድሓን ጥራይ ናብታ ዝኾነ ናይ ድሕነት መሳለጥያታት ዘይትውርውረሎም ዝነበረት መርከብ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ክድይቡ ተገዲዶም ። ጨኳንን ናይ ምትሕብባር መንፈስ ዝጎዶሎን ባህሪ ኣባላት እታ ናይ ሊብያ መርከብ ድማ ንናይ ምድሓን ሂወት ስሪሒትና ኣሰናኹሉን ሓላሊዂን፡” ይብል ነታ ናይ ድሕነት መርከብ ዝውንን ጀርመናዊ ናይ ግብረሰናይ ትካል ዘውጸኦ መግለጺ።

መግለጺ እቲ ጀርመናዊ ትካል ወሲዂ፡ ኣባላት ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ነቶም ናብ መርከብ ዘደየብዎም ስደተኛታት ብጭካነ ክገርፉን ከፈራርሁን ኣብ ዝጀመሩሉ ገለ ስደተኛታት መሊሶም ናብ ባሕሪ ክነጥሩ ከምዝተራእዩ ይሕብር።

ብመሰረት መግለጺ እቲ ጀርመናዊ ትካል፡ ኣባላት ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ነቶም ናብ መርከብ ዘደየብዎም ስደተኛታት ናብ ጽኑዕ ቦታ ኮፍ ከየበሉን ሓደ ስደተኛ ኣብታ መርከብ ተንጠልጢሉ እንከሎን ሻቡ ብልዑል ናህሪ ናብ ገማግም ሊብያ ከምዘምርሑ ፥ እቲ ተንጠሊጡሉ ዝነበረ ድሒሩ ግና ኣብ ባሕሪ ዝተረፈ ግዳይ ድማ ብ ሓንቲ ሄሊኮፕተር ናይ ጥልያን ሂወቱ ክድሕን ምኽኣሉ ተፈሊጡ ኣሎ።

መንግስቲ ሊብያ’ውን ብወገኑ ኣብ’ቲ መርከብ ሓለዋ ባሕሪ ሃገሩ ዘካየደቶ ሂወት ናይ ምድሓን ስርሒት፡ እታ ብጀርመናዊ ትካል እትውነን መርከብ ምስንኻላት ከምዘኸተለትን ጠንቂ ዝሰዓበ ሰብኣዊ ሃስያ ምዃናን ወቒሱ ኣሎ።