እስራኤል ብሕቡእ መንገዲ ሓተትቲ ዑቕባ ‘ትሰጉግ’ ኣላ

እስራኤል ፥ ንቡዙሓት ካብ ኤርትራ ዝመጹ ሓተትቲ ዑቕባ፥ ጉንዖ እንዳ ሃበት ናብ ኡጋንዳ ትመልሶም ከም ዘላ ፥ ካብ ንኡጋንዳ ዝተመለሱ ሓተትቲ ዑቕባ ዝተረኽበ ሓበረታ የመልክት።

ስሞም ክጥቀስ ዘይደለዩ ኤርትራውያን ተመለስቲ፥ ካብ ካምፓላ ብ ተለፎን ከም ዝሓበሩና፥ ካብታ ዑቕባ ዝሓተቱላ ሃገረ እስራኤል፥ መንግስቲ እስራኤል ሓባቢሉ ናብ ኡጋንዳ ከም ዝመለሶም ሓቢሮም።

ሓደ ካብቶም ተመለስቲ ከም ዝበሎ፥ እስራኤል ሕቶ ናይ ዑቕባ ኣብ 2012 ድሕሪ ምቕራቡ፥ ሕቶ ናይ ዑቕባኡ ተወንዚፉ፥ ን 3 ዓመት ኣብ ኾሎት ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተኣሰረ ፥ ብድሕሪኡ ኣባላት ናይ ኢሚግረሽን ናይ እስራኤል ሕቶ ናይ ዑቕባኡ ከም ዝተቐበልዎን፥ ኣብ ካልእ ክፋል ናይ እስራኤል ኣጓዓዒዞም ከጣይስዎ ሙዃኖም ነጊሮም፥ ኣብ ነፋሪት ኣደይቦም ብቐጥታ፥ ኣብ ኢንተበ ከም ዘብጽሕዎ ገሊጹ።

ንሱ፥ ሕቶ ናይ ዑቕባ እውን ከይተመለሰለይ፥ ነቲ ናተይ ጉዳይ ዝከታተል ዝነበረ ጠበቓን ከይሓበሩ ወይ ከዘራርቦ ግዜ ከይሃቡ ኣታሊሎም ናብዚ ሰዲዶምኒ፤ ይብል።

እቶም ካልኦት ዝዘራረብናዮም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም ምንጭታት እውን ፥ ብዘይ ሙሉእ ሓበረታን ኣብ ተንኮል ዝተመርኮሰ ተመሳሳሊ ኣገባብ ኣመላልሳ ብዘይ ድልየቶም ንነብሶም ኣብ ኡጋንዳ ከም ዝረኸብዋ ይጠቕሱ።

እስራኤል፥ ነቲ ከም ካልኦት ሃገራት ዝፈረመትሉ ናይ 1951 ናይ ጀነቫ ዓንቀጽ ስደተኛታት እንዳ ጠሓሰት፥ ቁጽሪ ናይ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ከተጓድል፥ ብ ሓለፋ ናይ ኣጽዋርን ገንዘብን ምስ ካልኦት ስደተኛታት ክቕበላ ፍቓደኛታት ዝኾና ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት እንዳ ተሰማምዔት ንናይ ጀነቫ ስምምዕ ትጥሕስ ከም ዘላ ይፍለጥ።