ሰብ መዚ ኢጣልያ ልዕሊ 1000 ስደተኛታት ኣብ ወርሒ ይጥርዙ

ሰብ መዚ ኢጣልያ ኣብዚ ዓመት 6,242 ዝተነጽጉ ሓተትቲ ዑቕባ፡ ማለት ማዕረ 1000 ኣብ ወርሒ፡ ናብ ሃገራቶም መሊሶም።

እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣሃዛት ክወዳደር ከሎ ናይ 24% ወሰኽ እዩ። መብዛሕትኦም እቶም ዝምለሱ ዜጋታት ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ እዮም።

ኢጣልያ ኣብዚ ግዜ ምስ ካልኦት ሃገራት ብምትሕብባር ሓተትቲ ዑቕባ ብግቡእ ዝልለዩሉ ኣገባብ ብምፍጣር ብቕልጡፍ ናብ ሃገራቶም ክትመልሶም ትጽዕር ኣላ። ጉዳይ ናይቲ ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣብ በርሊን ህይወት 12 ሰባት ዘጥፍአ ቱኒዝያዊ ኣኒስ ዓምሪ፡ ብሰንኪ ዘይምጽራይ መንነት እዩ ተደናጕዩ። ኢጣልያ ናብ ሃገሩ ኽትጥርዞ ዘካየደቶ ፈተነ ቱኒዝያ ከም ዜጋኣ ኽትቅበሎ ስለዘይከኣኣለት በርዒኑ።

ኣብ 2016, 18,684 ስደተኛታት ካብ ኢጣልያ ናብ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ ተመሊሶም።

ብተወሳኺ፡ መንግስቲ ኢጣልያ ተወሰኽቲ ሰራሕተኛታት ብምቝጻር ንምጽራይ ጉዳይ ሓተትቲ ዑቕባ ካብቲ ዝወስዶ ዝነበረ ኽልተ ዓመት ናብ ሽዱሽተ ወርሒ ከውርዶ ይጽዕር ኣሎ።

መንግስቲ ኢጣልያ ገበንን ድኽነትን ዝበዝሖ ከባቢታት ንምክልኻል ስደተኛታት ኣብታ ሃገር ብዝተኻእለ መጠን ፋሕ ከምዝብሉ እዩ ዝገብር ዘሎ። እቲ ኣገባብ እቶም ስደተኛታት ኣብ ርሑቕ ከባቢ ኣብ ዝርከባ ንኣሽጡ ኸተማታት ተደርብዮም ናይ ሞያን ቋንቋን ትምህርቲ ክረኽቡ ዘይክእሉ ይገብሮም።