“ዋሕዚ ስደተኛታት ማእከላይ ምብራቕ፥ ካብ ግሪኽ ናብ ጥልያን ክዝምብልዩ”

ፍራንክፈርተር ሳይቱንግ ዝተባህለ ናይ ጀርመን ጋዜጣ ፥ ንስደተኛታት ማእከላይ ምብራቕ ብመንገዲ ቱርኪን ግሪኽን ኣቢሎም ንኤሮጳ ዘብጽሕዎም ዝነበሩ ኣሰጋገርቲ ፥ ብሓዲስን ዝያዳ ሓደገኛ ዝኾነ መንገዲ ናብ ጥልያን ስደተኛታት ከስግሩ መደብ ከም ዝገበሩ ኣቃሊዑ።

እቲ ጋዜጣ ከም ዝገለጾ፥ እዚ ናይ መሰጋገሪ መርበብ፥ ካብ ወደባዊት ከተማ ቱርኪ ዝኾነት ኣንታልያ፥ ካብታ ጥቃ ዶብ ሶርያ ትርከብ መርሲን ዝተባህለት ከተማን ካብ ኣተንስ ግሪኽን ናብ ገማግም ናይ ኢጣልያ ዝበጽሓ ናኣሽቱ ጀላቡ ገይሮም፥ ካብ መጀመርያ ናይ ወርሒ ሚያዝያ ናይዚ ዓመት ስደተኛታት ከስግሩ መደብ ሒዞም ከም ዘለዉ ኣስዒቡ ገሊጹ።

ሓደ ስሙ ዘይተጥቕሰ ኣሰጋጋሪ ከም ዝገለጾ: ነፍስ ወከፍ ስደተኛታት፥ ኣብዘን ዝበሃላ ዘለዋ ናይ ኣሰጋገርቲ ንኣሽቱ ጀላቡ፥ ቦታ ንክወሃቦ ካብ ካብ ሰለስተ ክሳብ ሓሙሽተ ሽሕ ኤሮ ክኸፍሉ ይግደዱ ከም ዘለዉን ፥ እዚ ሓድሽ መስመር ዝኽፈት ዘሎ ጠለባት ናይ ንግሪኽ ሓሊፎም ንጥልያን ክበጽሑ ዝደልዩ ስደተኛታት ስለ ዝበዝሐ ሙዃኑ ይሕብር።

እቲ ኣስጋሪ ቀጺሉ፥ ብመንገዱ ጥራሕ ሰሙናዊ ብውሕዱ ከክልተ ልዕሊ 250 ስደተኛታት ዝጽዓና ጀላቡ ናብ ኢጣልያ ከብጽሕ ከም ዝኽእል ይዛረብ።

እዚ ሓዲሽ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ዝነውሐ ናይ ባሕሪ መንገዲ፥ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ካብ 150 ናብ 200 ኪሎመተር ዝርሕቀቱ መንገዲ ናይ ባሕሪ፥ 1500 ኪሎመተር ኣደይቡዎ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ፥ እቲ ዝበዝሐን ኣዝዩ ሓደገኛን ዝበሃል፥ ካብ ወገን ኣፍሪቃ ስደተኛታት ዝወስድዎ ዝነበሩ 800 ኪሎመተር ዝርሕቀቱ መንገዲ ሊብያ ናብ ጥልያን ፥ ምስዚ ክነጻጸር ከሎ፥ ዳርጋ ፍርቂ ኢዩ።

ድሕሪ ስምምዕ ኤሮጳዊ ሕብረትን ቱርኪን፥ ስደተኛታት ኣብ ካልኣይ መዓልቶም ናብ ቱርኪ ትመልስ ዘላ ግሪኽ ገዲፎም ናብታ ከምኡ ክትገብር ዘይትኽእል ዘላ ጥልያን ክበጽሑ ዝፍትኑ ስደተኛታት፥ ኹነታት ስደተኛታት ከብእሱን ካብ መጠን ዝሓለፈን ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ኣሃዝ ናይ ሞት ከየጋጥሞም ፍርሒ ኣሎ።

እዚ ድማ ፥ ነታ ብሰንኪ ካብ ሸነኽ ሊብያን ሰሜን ኣፍሪቃ ዝመጽእ ዋሕዚ ስደተኛታት፥ ዋላ ምስ ናይ ካብ ወገን ቱርኪ ዝብገስ ዝብገስ ዋሕዚ ኣነጻጺርካ ውሑድ ብዝሒ ዝበጽሓ ዝነበረት እንዳሃለወት ንስደተኛታት ንምስሳይ ኣዝያ ትሽገር ዝበረት ጥልያን፥ ኣብ ዝኸፍኤ ደረጃ ክሸማን፥ ብርጉጽ ድማ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝተረረ ስጉምታት ክትወስድ ሙዃናን ትጽቢታት ኣሎ።