ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላት ስደተኛታት ኣብ ዕዳጋ

TMP፣ 7 ሓምለ 2016:- ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ዝርከብ ኣቐዲሙ ኣሰጋጋሪ ስደተኛታት ዝነበረ ገበነኛ፡ እቶም ካብ ገማግም ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ መስገሪ ዝከውን ገንዘብ ክኸፍሉ ዘይክእሉ ስደተኛታት ውሽጣዊ ኣካላቶም ኣብ ዕዳጋ ኽወርድ ከዝሽየጡ ገሊጹ።

እቲ ወዲ 32 ዓመት ኤርትራዊ 2014 ኣብ ኢጣልያ ተታሒዙ፡ ብለካቲት ን4 ዓመት ዝተፈርደ’ዩ። እዚ ኣቐዲሙ ኣስጋሪ ዝነበረ፡ ንፈለማ እዋን ኣብ ኢጣልያ ንዝመስከሩ ሰባት ዝወሃብ ድሕነት ዝተቐረበሉ ወጻእተኛ፡ ነቶም ነቲ ጉዳይ ዝሓዘኡ ኣኽበርቲ ሕጊ ሲቺልያ በቲ ዝተሳተፈሉ ህይወት ኣሽሓት ስደተኛታት ሰባት ዝቐዘፈ ኢንዱስትሪ ምስግጋር ስደተኛታት ከምዝተጣዕሰ ገሊጹሎም።

ብፖሊስ ኢጣልያ ኣብ 2014 ዝተታሕዘ ኑረዲን ዓጣ ወሃብረቢ፡ ነቲ ማእከላይ ባሕሪ ንምስጋር ዝግበር ጉዕዞ ክኸፍሉ ዓቕሚ ዝሰኣኑ ስደተኛታት “ብ15,000 ዶላር ናብ ገለ ውሽጣዊ ኣካላት ሰባት ክወስዱ ክእለት ዘለዎም ጉጅለታት፡ ብፍላይ ድማ ናብ ግብጻውያን ጉጅለታት፡ ይሽየጡ፡” ክብል ገሊጹ። “እቶም ክኸፍሉ ዘይክእሉ ናብቶም ግብጻውያን ተወሲዶም ኣካላቶም ኣብ ግብጺ ይሽየጥ። እቶም ግብጻውያን ውሽጣዊ ኣካላት ሰብ ንምውሳድ ዘኽእል ንብረት ሒዞም ብምምጻእ፡ ኣብ ዝበረደ መትሓዚ ኣቐሚጦም ይወስድዎ” ይብል።

ኑረዲን ኣብ ምጥዓስ ዘብጽሖ መኽንያት ክገልጽ ከሎ፡ ብዝሒ ናይቶም ህይወቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝኸሰሩ ሰባት ምዃኑ፡ ብፍላይ ድማ እቲ ህይወት 360 ሰባት ዝቐዘፈ ኣብ መወዳእታ 2013 ኣብ ላምፔዱሳ ዘጋጠመ ሓደጋ ምዃኑ ይገልጽ። “ሰባት ውሑድ መርድእ’ዮም ዝሰምዑ። ሸሞንተ ካብ ዓሰርተ ኤርትራውያን ስድራቤታት በዚ ቕዝፈት’ዚ ተተንኪፈን’የን፡” ድማ ይብል።

ፖሊስ ኢጣልያ ብምስክርነት ናይዚ ዝተጣዕሰ ኣስጋሪ ተሓጊዞም ንሓደ 38 ኣባላት ዘለውዎ ሰኪዐት ገበነኛታት ኣብ ቀይዲ ከውዕልዎ ኽኢሎም ኣለዉ። ብተወሳኺ ምስክርነት ኑረዲን ዓጣ ወሃብረቢ፡ ንፈለማ ግዜ ብዛዕባ’ቲ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ኣብ ኢጣልያን ዝዝርጋሕ መስመራት ገበነኛታት እኹል ስእሊ ክህቦ ክኢሉ።

እቶም ጥርጡራት 25 ኤርትራውያን፡ 12 ኢትዮጵያውያንን ሓደ ኢጣልያውን ኣብ ሮማ፡ ፓሌርሞን ማቼራታን ዝርከብዎ ምዃኖም ፖሊስ ኢጣልያ ይገልጹ። እዞም ዝተታሕዙ ጉጅለ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ኣወላፊ ኣፋውስ፡ ኣጽዋርን ስደተኛታትን ብምስጋር’ዮም ዝኽሰሱ። ፖሊስ ፓሌርሞ ካልኦት 15 ጥርጡራት ክእሰሩ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።