ኣባላት ፓርላማ ብሪጣንያ ንህጻናት ዑቕባ ምሃብ ይነጽጉ

 

ኣባላት ፓርላማ ብሪጣንያ 3,000 መሰነይታ ዘይብሎም ህጻናት ስደተኛታት ክብ ኤውሮጳ ናብታ ሃገር ክኣትዉ ንዝተገብረ ፈተነ ነጺጎሞ።

ሰልፊ ዕዮ እታ ሃገር ብ ሊበራላውያን ደሞክራትን ብሃገራዊ ሰልፊ ስኮትላንድን ዝተደገፈ ንሕጊ ምቕባል ስደተኛታት ዘመሓይሽ እማመ ኣቕሪቡ ኔሩ’ዩ። ሰይቭ ዘ’ ቺልድረን ዝርከቦም ብዙሓት ተጣበቕቲ እቶም ህጻናት ህጹጽ ምድሓን ዘድልዮም ምዃኖም ብምግላጽ፡ ናብታ ሃገር ክኣትዉ ኽፍቀደሎም’ዮም ክጕስጕሱ ቐንዮም።

እንተዀነ፡ እቲ እማመ ሒደት ናይ ዓቃባውያን ደገፍ ረኺቡ ኽነሱ 294 ብ 276 ድምጽታት ተነጺጉ።

ብመሰረት’ቲ መራሒ ሊበራላውያን ደሞክራት ቲም ፋረን ከም ‘መታለሊ’ ዝገለጾ መጎት፡ ነቶም ህጻናት ዑቕባ ምሃብ ማለት ካልኦት ህጻናት ብእኡ ተተባቢዖም ኣብ ኢድ ኣስገርቲ ክወድቁ ምፍቃድ’ዩ ብምባል’ዮም ሚኒስተራት ተኸራኺሮም።

ነቲ እማመ ብምድጋፍ ዝተዛረበ ካብ ሊበራላውያን ደሞክራት ዝዀነ ስቲቨን ፊሊፕስ ዝተባህለ ኣባል ባይቶ “ፍሉይ ዘመን ፍሉይ ፍታሕ’ዩ ዝጠልብ” ይብል። “እዞም ህጻናት ድሮ ኣብ ኤውሮጳ’ዮም ዘለዉ። በይኖም፡ ካብ ስድራቤቶም ርሒቖም፡ ቆሪሮም፡ ተዳሂሎም፡ ጠምዮም፡ ዝበዝሕ ግዜ ካብ ሓገዝ ወይ ካብ ክሕግዝዎምን ክከላኸሉሎምን ዝኽእሉ ርሒቖም’ዮም ዘለዉ፡” ድማ ይብል።

ኪር ስታርመር ዝተባህለ ካብ ተቓዋሚ ሰልፊ ንቦታ ሚኒስተር ጉዳይ ስደተኛታት ዝቃናቐን ኣባል ባይቶ፡ ነቲ ህጻናት ምቕባል ተወሰኽቲ ህጻናት ንኽመጹ ኽዕድም ከምዝኽእል ዝከራኸር ምጉት ‘ምህሙን’ ክብል ገሊጽዎ።

ንሱ፡ ምስ ሓንቲ ዝተወከሰቶ ራድዮ ኣብ ዝገበሮ ምልልስ እቶም ህጻናት ብርቱዕ ናብራ ይገጥሞም ከምዘሎ፡ ትሕዝቶ ኸምዘይብሎም፡ ዝኸድዎ ኸምዘይብሎም፡ በዚ ድማ ናብ ጾታዊ ምዝመዛን ናብ ኢድ ኣስገርትን ይወድቁ ኸዘለዉ ገሊጹ።

ሰብ ሽመት ሰልፊ ዕዮ ኣብ ካልኣይ ቤት ምኽሪ ተመሳሳሊ ሕጊ ንምንዳፍ ዘኽእል እማመ ከቕርቡ

ምዃኖም ገሊጾም ኣለዉ። እቲ እማመ እንተተዓዊቱ ታሕተዋይ ባይቶ እታ ሃገር እንደገና ኽካትዓሉ’ዩ። ምስቲ ናይ ሰኑይ ድምጺ ባይቶ ኣብ ዝተእሳሰር መግለጺ ኣብቲ ኣማኢት መሰነይታ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ዘለውዎ ካሌይ ናይ ፈረንሳ ስደተኛታት ኣብ ምርዳእ ዝነጥፍ ‘ሀልፕ ረፍዩጂስ’ ዝተባህለ እንግሊዛዊ ግብረሰናይ ማሕበር፡ “እዞም መዓልታዊ እንሕግዞም ቆልዑ ኣብ ገማግም ኤውሮጳ ዕረፍቲ እንተረኸቡ ኽብሉ ካብ ራዕድን ግጭትን ዘምለጡ’ዮም። ፖለቲከኛታት ብሪጣንያ

ነዞም ንምዝመዛን ዘይሰብኣዊ መነባብሮን ዝተቓልዑ 3,000 ቆልዑ ዑቕባ ክወሃቡ ዘኽእል ድምጺ ምፍሻሎም ኣዝዩ የሕዝነና፡” ይብል። “ንድሕነቶም ንገብሮ ቓልሲ ኽንቅጽሎ፡ ከምቶም 10,000 ኣብ ኤውሮጳ ጠፊኦም ዝበሃሉ ስደተኛታት ቆልዑ ኸይኰኑ ዝከኣለና ኽንገብር ኢና። ሎሚ ምሸት ኣብ መላእ ኤውሮጳ ኣሽሓት ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ቖልዑ በይኖም ተዳሂሎም ኣብ ጐደናታት፡ ቸላታት ፖሊስን ዘይወግዓዊ መዓስከራትን ይድቅሱ ኣለዉ። ዓሰርተ ዓመት ጥራይ ዝዕድሚኦም ህጻናት ዝርከብዎም ካብ ኲናትን ስቓይን ኣምሊጦም ኣብ ኤውሮጳ ዑቕባ ዝሓቱ ዘለዉ’ዮም–ሓገዝና የድልዮም ኣሎ” ይብል እቲ ማሕበር።

ኣካያዲት ምጥባቕን ጐስጓስን ኣብቲ ‘ሰይቭ ዘ’ ቺልድረን’ ዝበሃል ግብረሰናይ ማሕበር ዝዀነት ከርስቲ ማክኒል፡ ነቲ ውሳኔ ‘ኣዝዩ ዘጕሂ’ ብምባል ገሊጻቶ። “እዚ ጸገም ባዕሉ ዝቃለል ኣይኰነን፡ መመሊሱ’ዩ ዝኸፍእ ዘሎ። ነቲ ዝዓቢ ዘሎ ደገፍ ህዝብን ድምጾም ዘስምዑ ዘለዉ ኣባላት ፓርላማኩለን ሰልፍታትን ዘቕርብዎ፡ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ኤውሮጳ በይኖም ንዘለዉ ህጻናት ደገፍ ክትህብ ዝእምም ጻውዒት እቲ መንግስቲ ኣይመለሰሉን። እዚ እማመ ናብ ካልኣይ ባይቶ ተመሊሱ እንተጸዲቑ ብሪጣንያ ነቲ ዝተሸገሩ ህጻናት ናይ ምሕጋዝ ዘዅርዕ ታሪኻ ኽትዕቅብ ካልኣይ ዕድል ክትረክብ’ያ፡” ድማ ትብል።

እቲ መንግስቲ ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ዘለዎ ኣቃውማ ቅድሚ’ቲ ድምጺ’ውን ተነቒፉ’ዩ። ጐስጐስቲ፡ እቲ መንግስቲ ንጸገማት በይኖም ዘለዉ ስደተኛታት ቆልዑ ብጥንቃቐ ኽሕዞ ኸምዘይከኣለ ክኸሱ ጸኒሖም’ዮም። ኣብ ሓደ ንህጻናት ዝድግፍ ግብረሰናይ ዝነጥፍ ኪሪሽ ካንዲያ፡ ብዓርቢ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ኣብ ዝተሓትመ ዓንቀጽ “እዚ መንግስቲ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ተፈጢሩ ዘሎ ፋሕ ኢሎም ናይ ዘለዉ ኣሰነይቲ ዘይብሎም ስደተኛታት ህጻናት ቅልውላው ብዕቱብ ኣይርእዮን’ዩ ። ምናልባት ምስቲ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትወጽእ ወይ ክትጸንሕ ተባሂሉ ኽግበር ተወጢኑ ዘሎ ረፈረንዱም ፈጢርዎ ዘሎ ኹነት ምሓዙ ዘሸግር ክኸውን ይኽእል’ዩ። እንተዀነ፡ ምስ ኤውሮጳ ዘለና ፖለቲካውን ቁጠባውን ምትእስሳር ኣብ ክለሳ ስለዝኣተወ፡ እቲ ዘለና መሰረታዊ ስነምግባራዊ ምትእስሳር ይርሳዕ ማለት ኣይኰነን፡” ይብል።

ኣብ ብሪጣንያ ዘሎ ኣንጻር ተዓቈብትን ስደተኛታትን ዝተላዕለ ስምዒት፡ እታ ሃገር ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዝጸንሓ ዝምድና ዳርጋ ፈጺሙ ሰቢርዎ፡ እቲ መንግስቲ ንኣካይዳኡ እንደገና ኽሓስበሉ ክግድዶ ኸምዝጸንሐ ዝዝከር’ዩ።