ሓላፊ ሰባኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት፦ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ኣብ ዘይሰባኣዊ ዀንታት ይዳጐኑ

ስእሊ፥ ዩን ኤን ኤች ሲ ኣር/ ጀይሰን ፉንተን
ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ “ኣስካሕካሒ”ን “ዘይሰብኣዊ”ን ኩነታት ይዳጐኑ ኸምዘለዉ፡ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ14 ሕዳር ገሊጹ።
ዘይድ ቢን ራዓድ ኣልሑሴን ነቲ መግለጺ ዝቕረቦ፡ ድሕሪ እቲ ብተኸታተልቲ ከነታት ሰባኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትሪፖሊ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ሕዳር ዝገበርዎ ቃለመሕትታት እዩ።
“ተኸታተልቲ ዀነታት መሰላት በቲ ዝራኣይዎ ሰምቢዶም እዮም፦ ኣሽሓት ዝሳጸዩን ዝሰምበሩን ሰብኡት፡ ኣንስትን ህጻናትን ኣብ ልዕሊ ሓድሕዶም ተደርዲሮም፡ ብዘይዝዀነ መሰረታዊ ቐረባት ኣብ መኽዘናት ተዓሺጎምን መሰረታዊ ሰባኣዊ ኽብሮም ተገፊፎምን፥” ክብል ኣፈኛ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ።
ኣብቲ ማእከላት ዝርከቡ ተዳጐንቲ ብዙሕ እዋን መግቢ ምስዝሓጡ ይቕጥቀጡ ምዃኖም ይገልጹ። ኣብቲ መኻዚኖ ዝመስል ቀልቀልን ሽንትን ዝሽትት ህንጻታት ዝሰርሕ ዓይኒ ምድሪ የለን። ጾታዊ ዓመጽን ጾታዊ ጐነጽን ከም ልሙድ ነገር እዩ ዝግለጽ።
ብመሰረት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት፡ እቶም ዝተዳጐኑ ንሕጋውነት ማእሰርቶም ክከራኸሩሉን ሕጋዊ ሓገዝ ክረኽቡን ኣይክእሉን እዮም። ዳርጋ 20,000 ዝዀኑ ሰባት ኣብ መዳጐኒታት ተታሒዞም ኣለዉ።
ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ሰብመዚ ሊብያ ነቲ ኣብ ትሕቲኦም ኣብ ዝመሓደር መዳጐኒ ማእከላት ዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ክኣልይዎ ብምዝኽኻር፡ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነቲ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ስደተኛታት ዝወርዶም ዘሎ “ምግማቱ ዘሸግር ዓመጻት” ተዓሚቱ ኸይሓልፎ ጸዊዑ።