ኣብ ካሌ ዝርከቡ ስደተኛታት ህጻናት ጾታዊ ዓመጽን ባርነት ዕዳን የጋጥሞም

TMP፤ 9 ሓምለ 2016:- ኣብ ካሌ ከምኡውን ኣብ ዳንከርክ ኣብ ሰሜን ፈረንሳ ዝርከቡ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝደልዩ ህጻናትብኣስገርትን ኣብቲ መዓስከር ዝርከቡ ሰብ ሓይልን፡ ጾታዊ ምዝመዛ፡ ጾታዊ ዓመጽን ባርነት ዕዳን ዝርከቦ በደላት ከምዝወርዶም ማዕከን ህጻናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ ገሊጹ።

እቲ ጸገም ምስ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንምእታው ኣጸጋሚ ኣብ ዝዀነሉ ዘሎ እዋን እናተጋደደ ይኸይድ ኣሎ። እዞም ህጻናት ከም ኩሎም’ቶም ኣብ ካሌ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ ፈረንሳ ወይውን ካልእ ዝዀነት ኣብ ጉዕዞኦም ዝሓለፍወን ሃገራት ዑቕባ ክሓቱ ዝኽእሉ’ኳ እንተዀኑ፡ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክሰግሩ እናተጸበዩ ኣብ ሓደጋ ይወድቁ ኣለዉ።

እቲ ጸብጻብ ን6 ወርሒ ምስ 60 ካብ ኣፍጋኒስታን፡ ግብጺ፡ ኩወይት፡ ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ፡ ኢራን፡ ዒራቕ፡ ሶርያን ቬትናምን ዝመጹ ካብ 11 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ገማግም መጻብቦ እንግሊዝ ዝነብሩ ዘለዉ ህጻናት ካብ ዝተኻየደ መሕትታት ዝተመርኰሰ’ዩ።

ገለ ህጻናት ክሳብ 9 ወርሒ ዝኸውን ኣብዚ መዓስከር ዝጸንሑ፡ ሓደ ኻብኣቶም ከኣ ንዓመት ኣብኡ ዝጸንሑ’ዮም። እንተዀነ እዚ ንውሓት ግዜ ምስ ምዕጻው መገዲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ኣብዚ ቦታ ዝጸንሑሉ ግዜ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ኣብ ልዕሊ’ዞም ህጻናት ዝወርድ ግፍዕን በደልን እናወሰኸ’ዩ ዝኸይድ።

እቲ ጸብጻብ ህጻናት ንኣስገርቲ ኣብቲ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዝዝውተረሉ ቦታታት ካብ ምትሕግጋዝ ዝጅምር ገበናት ክፍጽሙ ኸምዝግደዱ የርኢ። ኣብቲ ቦታ ዝወርድ በደላት ጾታዊ ምዝመዛን ዓመጽን ህጻናት ኣወዳት፡ ከምኡውን ጾታዊ ዓመጽን ግዱድ ፋይቶትነትን ህጻናት ኣዋልድ ይርከቦ። ህጻናት ኣዋልድ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንኽሰግራ ጾታዊ ፍቓድ ክህባ ይግደዳ።

እቶ መሰነይታ ዘይብሎም ክኸፍሉ ዘይክእሉ ህጻናት ነቶም እኹላት ሰባት ኣዝዩ ኣድካሚ ስራሕ ክዓዩሎም ይሰማምዑ። መብዛሕትኦም እቶም መሰነይታ ዘይብሎም ህጻናት መዕቈቢ ስለዘይብሎም ንፋስን ቁርን ጸሓይን የሳቕዮም። ጸገማት ኣእምሮን፡ ካብ ምስሓት ኣእምሮ ዝስዕብ ብርቱዕ ጐነጻዊ ባህርን ልሙድ’ዩ።

ኣብዚ ገማግም ባሕሪ ዘሎ ሓለዋ እናጸንከረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ፡ ንመስገሪ ዝሕተት ዋጋታት ኣዝዩ ስለዝዓበየ ክሳብ 7,000 ዶላር ንሓደ ሰብ ምስምብጽሑ ብፍላይ ህጻናት ኣዝዮም ይህሰዩ ኣለዉ። ብዙሓት ካብዞም መሰነይታ ዘይብሎም ህጻናት ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክሰግሩ ብርቱዕ ሓደጋ እናኣተዉ ኣብ መዝሓልን ዝስከማ መካይን ተሓቢኦም ክሳብ ምኻድ ይበጽሑ። ብሰንኪ’ቲ መጻብቦ እንግሊዝ ምስጋር ዘሎ ኣጸጋምነት ኣዝዮም ውሑዳት ሰባት’ዮም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝበጽሑ።

እቲ ጸብጻብ ክሳብ መጋቢት 2016 ኣብተን ኣብ ገማግም መጻብቦ እንግሊዝ ዝርከባ ንኣሽቱ ኸተማታት 500 ዝበጽሑ መሰነይታ ዘይብሎም ህጻናት ከምዝነበሩ ይሕብር።