ብዛዕባ’ተን ቅድሚ ኽልተ ሰሙን ዝጠሓላ ጀላቡ ዝርከብ ዘሎ ተወሳኺ ሓበሬታ

ቅድሚ ሰሙን ብዛዕባ’ተን 500 ዝበጽሑ ኢትዮጵያውያን፡ ሶማላውያንን ግብጻውያንን ሒዘን ዝጠሓላ ጀላቡ ተገራጫዊ ዜናታት ክዝርጋሕ ቀንዩ። ክሳብ ሕጂ ክንበጽሖ ዝኸኣልና ሓበሬታ ከምዚ ዝስዕብ ይመስል።


 

Shof4e.21 PM

ሓደ ኣፈኛ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብመሰረት ካብ ዝደሓኑ ተሳፈርተን ዝተረኽበ ጸብጻባት ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ግሪኽ ስደተኛታት ሒዛ ዝነበረት ጃልባ ምስ ተገምጠለት ክሳብ 500 ዝበጽሑ ስደተኛታት ከምዝጠሓሉ፡ እዚ ሓደጋ ኣብዚ ዓመት’ዚ ዝኸፍአ መርድእ ምዃኑ ገሊጹ።

ኣብ ዝሓለፈ 37 ደቂተባዕትዮ፡ 3 ደንቀንስትዮን ሓደ ወዲ ሰለስተ ዓመት ህጻንን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብሓንቲ ናይ ፊሊፒንስ ናይ ጽዕነት መርከብ ብ16 ሚያዝያ ከምዝደሓኑ ጸብጻብ ኣቕሪብና ኔርና።

እንተዀነ፡ ብዛዕባ’ታ ዝበዝሑ ኣዕራብ ዘይኰኑ ስደተኛታት ሒዛ ዝነበረት ጃልባ ኣደናገርትን ተገራጨውትን ጸብጻባት ክቐርቡ ቐንዮም።

ኣፈኛ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካተሪና ኪቲዲ፡ ኩሎም እቶም ስደተኛታት ካብ ሊብያ ዝተበገሱ ዘይኰኑ፡ ክሳብ 300 ዝበጽሑ ስደተኛታት ብ7 ሚያዝያ ካብ ሓደ ዘይተገልጸ ክፋል ገማግም ባሕሪ ግብጺ ተበጊሶም ክዀኑ ከምዝኽእሉ ትገልጽ።

እንተዀነ፡ ሓደ ምስቶም ዝደሓኑ ስደተኛታት ዝተዘራረበ ኣፈኛ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት (IOM) “ሓደ ኻባታቶምውን ይኹን ስም ናይቲ ወደብ ኣይፈልጥን’’ ይብል።

መንግስቲ ግብጺ ካብ ገማግም ሃገሩ ብዛዕባ ዝተበገሰት ጃልባ ኣፍልጦ ኸምዘይብሉ ይገልጽ ኣሎ። ኣሕመድ ኣቡዛይድ፡ ላዕለዋይ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ’ታ ሃገር፡ “ብዛዕባ’ዛ ትብሃል ዘላ ጃልባ ንፈልጦ የብልናን፡ ዘለኩም ተወሳኺ ሕቶታት ንሰራዊት ተወከሱ’’ ክብል መሊሱ። 

ሰበስልጣን ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ካብ ጡብሩቕ፡ ሊብያ 200 ሰባት ዝሓዘት ጃልባ ከምዝተበገሰት ይገልጹ። እንተዀነ ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ክንደይ ጃላቡ ኸምዝተበገሳ ንሓድሕዱ ዘይሳማማዕ ጸብጻባት’ዩ ዘሎ። ሓደ ጸብጻብ ሓንቲ 9 ሜትሮ ዝቑመታ ጃልባ ካብ 100 ክሳብ 200 ዝበጽሑ ሰባት ሒዛ ኸምዝተበገሰት ክገልጽ ከሎ፡ ካልእ ጸብጻብ 200 ዝዀኑ ሰባት ብኣርባዕተ ዝዀና ኣኣርብዓ ሰባት ዝጸዓና ጀላቡ ኸምዝተበገሱ ይገልጽ።

ኣፈኛ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ኣዩብ ጃስም ግን ብዛዕባ ካብ ጡብሩቕ ዝተበገሱ ስደተኛታት ይኹን ተሳፊሮምለን ዝበሃላ ጀላቡ ዝዀነ ኣፍልጦ ኸምዘይብሉ ገሊጹ።

ኣብ ኣቴንስ ዝተሓተቱ ካብቶም ዝደሓኑ 41 ሰባት፡ ብ12 ሚያዝያ ወይ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ መዓልታት ኣብ ዘይፈልጥዎ ኽፋል ገማግም ሊብያ፡ ኣስገርቲ ነቶም ስደተኛታት ካብ ንኣሽቱ ጀላቡ ናብ ሓንቲ ዓባይ ጃልባ ከሰጋግርዎም ከምዝፈተኑ ይገልጹ። ዝበዝሑ እቶም ተሳፈርቲ ቋንቋ ዓረብ ዘይሰምዑ ስለዝዀኑ፡ ብዛዕባ’ቶም ኣስገርቲ ኽህብዎ ዝኽእሉ ሓበሬታ ድሩት ምዃኑ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይገልጹ።

2 survivors: an Ethiopian and a Somali hold a press conference of their ordeal.

2 survivors: an Ethiopian and a Somali hold a press conference.

ካብ ኢትዮጵያ ዝመጸ መሓመድ፡ “በዓልቲቤተይን ወዲ ኽልተ ወርሒ ወደይን፡ ምስ ሓሙተይ ክሞቱ ኸለዉ ርእየዮም። እታ ጃልባ እናጠለቐት፡ እናጠለቐት–ጥሒላ፡ ኩሎም እቶም ሰባት ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ሞይቶም” ብምባል ዘጋጠሞ ይገልጽ።

ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት 30 ኻብቶም ዝደሓኑ ስደተኛታት ኣብተን ንኣሽቱ ጃላቡ ኸምዝነበሩ፡ ካብታ ዓባይ ግና 11 ጥራይ ከምዝደሓኑ ይገልጽ። ንሰለሰተ መዓልቲ ብዘይኣንፈት ምስኣንሳፈፉ፡ ሓደ ኻብቶም ኣስገርቲ ናብታ ንእሽቶ ጃልባ ምዝጉብ ቁጽሪ ዘለዋ ተሌፎን ደርብዩ ኸምዝኸደ ኣስተውዒሎም።

ኣፈኛ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ብ16 ሚያዝያ እቶም ስደተኛታት ምስ ኣብ ሮማ ዝርከቡ ኣካላት መንግስቲ ከምዝተራኸቡን፡ እቶም ኢጣልያውያን ንሓለዋ ገማግም ባሕሪ ግሪኽ ከምዝሓበርዎምን ንምድሓኖም ስርሒት ከምዝተበገሰን ይገልጽ።

ሓደ ኣፈኛ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ግሪኽ፡ ብ16 ሚያዝያ ብዛዕባ ኣብ ሓንቲ ሳምቡቕ ኣብ ባሕሪ ዝተገድፉ ስደተኛታት ሓበሬታ ከምዝረኽቡ ይገልጽ። ነታ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝነበረት ኢስተርን ኮንፊደንስ ንዝተባህለት ናይ ፊሊፒንስ ናይ ጽዕነት መርከብ ናብቶም ስደተኛታት ምስኣአንፈትዋ፡ ንጽባሒቱ ኣብ ግሪኻዊት ወደብ ካላማታስ ከምዘራገፈቶም ይገልጽ።

ሓለዋ ገማግም ግሪኽ ብተወሳኺ፡ ወተሃደራቶም ብዛዕባ’ቲ ሓደጋ ሓበሬታ ይእክቡ ኸምዘለዉ፡ ከምኡ ምግባር ልሙድ ኣሰራርሓ ምዃኑን፡ ፍሉይ መርመራ ከምዘይግበርን ገሊጹ ኣሎ።

እቶም ስደተኛታት ክሳብ 20 ሚያዝያ ኣብ ካላማታስ ጸኒሖም፡ ማዕከናት ዜና ኣጽዒቐን ምስተገደሳሎም ናብ ኣቴንስ ግዒዞም።

ብኸመይ’ዩ ሓደጋ ኽንድዚ ኣድህቦ ኽስሕብ ክኢሉ፧

ብ17 ሚያዝያ፡ ኣዋለ ሳፊርካ ዝተባህለ ሰብ፡ ጃልባ ምስተገምጠለት ካብ 500 ሰባት 23 ጥራይ ከምዝደሓኑ ብምግላጽ ብዛዕባ’ቲ ሓደጋ ኣብ ፈይስቡክ ጽሒፉ። ኣብ ፈይስቡክ፡ ምቕማጡ ካይሮ ምዃኑ ዝገልጽ’ኳ እንተዀነ፡ እቲ ዝጽሕፎ ግን ኩሉ ብሶማልኛ’ዩ።

The Facebook post that is reputed to have brought it all.

The Facebook post that is reputed to have brought it all.

ድሕሪ’ቲ ምጥሓል ኣብ ዝሰዓበ መዓልታት፡ ብዙሓት ሰባት፡ መብዛሕትኦም ካብ ሶማልያ፡ ኣብቲ ዝጸሓፎ ርኢቶታት ሂቦምን ኣብ ናይ ፈይስቡክ ገጻቶም ዘርጊሖሞን።

ቢቢሲ ዓረብ፡ ፈለማ’ያ ሶማላዊ ኣምባሳደር ኣብ ግብጺ ብምጥቃስ ነቲ ዛንታ ዘርጊሓቶ። 500 ሰባት ዝሓዘት ጃልባ፡ ኣብ ማዕዶ ገማግም ሊብያ ዘይኰነ፡ ኣብ ማዕዶ ገማግም ግብጺ ከምዝጠሓለት’ያ ኣሚታ። ብቢቢሲ ሶማልያ ዝቐረበ ተወሳኺ ጸብጻብ፡ ኣብ ግብጺ እትቕመጥ ሶማላዊት በቲ ሓደጋ 3 ኣዝማዳ ከምዝሰኣነት ምግላጻ ጠቒሱ።

ካልእ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓነ፡ ኣዋላ ዋርሳም ሳንዱል፡ ምስ ሓንቲ ናይ ጥልያን ጋዜጣ ብ18 ሚያዝያ ኣብ ዝገበሮ መጠይቕ ካብ ግብጺ ተበጊሱ ናብ ጥልያን ክኸይድ ከምዝሓሰበ ገሊጹ። ሳንዶል፡ እቶም ዝደሓኑ 24 ሰባት ናብ ወደብ ካላማቶስ ዘይኰነ፡ ናብ ደሴት ካርፓቶስ ከምዝተወስዱ ገሊጹ። እንተዀነ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንMigrant Report ብዛዕባ ስደተኛታት ኣብታ ደሴት ዝገበርዎ ዳህሳስ ዝዀነ ውጽኢት ከምዘይረኸቡሉ ገሊጾም። በመሰረት ሓደ ብዓል ስልጣን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብቶም ኣብቲ ሓደጋ ዝነበሩ ስደተኛታት ናብ ደሴት ካርፓቶስ ኣይተወስዱን። ከምቲ ንሳቶም ዝፈልጥዎ፡ ኩሎም እቶም ዝደሓኑ 41 ሰባት ብቐጥታ ናብ ወደብ ካላማቶስ’ዮም ተወሲዶም።

ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ሓደ ኣፈኛ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ትዊተር ንኹሎም እቶም እቲ ሓደጋ ዝተንከዮም ዝኸውን ናይ ምጽንናዕ መልእኽቲ ጽሒፉ።

Somali Government Spokesmans twitter post regarding the incident.

Somali Government Spokesman Twitter post regarding the incident.

እንተዀነ፡ ሓደ ኣፈኛ ናይቲ ንዶባት ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ስደተኛታት ዝሕሉ ፍሮንቴክስ ዝተባህለ ኣካል፡ እቲ ኣካል ብዛዕባ’ቲ ሓደጋ ብዙሕ ኣፍልጦ ከምዘይብሉን፡ ብርግጽ ኣጋጢሙ እንተዀይኑ ከምዘይፈልጥን ገሊጹ። ሓይሊ ባሕሪ ኢጣልያ ብዛዕባ ኸምዚ ዝኣመሰለ ኣጋጣሚ ኣፍልጦ ኸምዘይብሎም ገሊጾም።

ከምዚ እናዀነ ኸሎ፡ ጋዜጣታት ሶማልያ ብዛዕባ’ቲ ሓደጋ ብሰፊሑ ኽጽሕፋ ቐንየን። ሑሴን መሓመድ ዝተባህለ፡ ኣብ ሞቓድሾ ዝቕመጥ ብብሕቱ ዝሰርሕ ጋዜጠኛ፡ ንBuzzFeed News እቶም ዝሞቱ 200 ከምዝበጽሑ ብምግላጽ ነቲ ኣቐዲሙ 500 ተባሂሉ ዝነበረ ቑጽሪ ኣፍሪስዎ። ብተወሳኺ ኣፈኛ መንግስቲ ሶማልያ ኣቶ ዓብዲሰላም ንBuzzFeed News መንግስቲ ሶማልያ ቁጽሪ ናይቶም ዝሞቱ ኸረጋገጽ ዘይክእል’ኳ እንተዀነ፡ እቶም ዝሞቱ ብዙሓት ሶማላውያን መንእሰያት ከምዝርከብዎም ርግጸኛ ምዃኑ ገሊጹ።

ብ20 ሚያዝያ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታትን ብዛዕባ’ቲ ሓደጋ ካብ ዝደሓኑ ብዝረኸብዎ ጸብጻባቶም’ኳ እንተውጽኡ፡ እቲ ሓደጋ ብዛዕባ ምግጣሙ ርጉጽነት ዝሃበ ኣካል የብሎምን።

ኣፈኛ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት’ቲ ውድብ ምስ ኩሎም’ቶም 41 ዝደሓኑ ሰባት ከምዝተዘራረበ ገሊጻ።

ካተሪና ኪቲዲ “ብርቱዕ ሰለሎ ዝኣተዎም ሰባት’ዮም፡ ኣብ ማእከል ለይቲ ብኣዝዩ ዘጨንቕ ኩነታት ሓሊፎም ዝደሓኑ’ዮም፡” ክትብል ንBuzzFeed News ሓቢራ። “ኣብ ሓንቲ ጃልባ’ውን እንተነበሩ ሓደ ዓይነት ዛንታ ኽነግሩ ኣይክእሉን’ዮም።’’

“ብዛንታኦም ክንጠራጠር መኽንያት ከምዘይብልና ኢና ንፈልጥ” ድማ ትብል።