ሓድሽ ተርእዮታት ናይ ግፋ ኣብ ሱዳን፥ ስደተኛታት ንሊብያ ክኸዱ ይቕስብ

ሰነ 8፥ 2016፣ ኻርቱም፡፥ ኣብ ቀረባ እዋን ብመንግስትን ሓይልታትን ሱዳን ዝተጀመረ ጽዑቕ ግፋን ብዘይ ድልየቶም ናብ ሃገሮም ምምላስ መስርሕ ስደተኛታት ኤርትራውያን፥ ብዙሓት ን ሱዳን ገዲፎም ን ሊብያ ንኽከዱ ይቕስቦም ከም ዘሎ ይሕበር ኣሎ።

እዚ ናይ ምምላስ ተርእዮታት ካብ ዝጅምር ፥ ኣዝዮም ብዙሓት ኤርትራውያን ነቲ ናይ ምምላስ ተኽእሎታት ፈሪሆም ናብታ ብዙሕ ዘይቀሰነት ዘላ ሊብያ ብመንገዲ ሰሃራ ንክበጽሑ ምስ ደለልቲ ይወዓዓሉ ከም ዘለዉ ይንገር ኣሎ። ድሮ እውን፥ ኣስታት 500 ኣቢሎም ዝበጽሑ ስደተኛታት ብመንገዲ ዝተፈላለዩ ደለልቲ ተበጊሶም ከም ዘለዉ ዘዘራረብናዮም ምንጭታት ይሕብሩ።

ሓደ ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ነባሪ ናይ ካርቱም ብሰንኪ ስእነት ምርጫ ብዙሓት መንእሰያት ዕድሎም ክፍትኑ ናብ ሊብያ ይብገሱ ከም ዘለዉ ሓቢሩ።

ዝተረፈና ምርጫ የለን፥ ፖሊስ ሱዳን፥ ዋላ ነቶም ኣብ ካርቱም ኮፍ ኢልና ብመንገዲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ተጣባቒ ስደተኛታት ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንኽንከይድ ኣብ መስርሕ ዘለና ስደተኛታት ይገፉና ኣለዉ። ስለዚ፥ እታ እንኮ ምርጫና ብመንገዲ ሊብያ ኣብ ባሕሪ ዕድልና ምፍታን ጥራሕ ኢዩ።

ዝበኣሰ ጎኒ ናይዚ ተርእዮ እዚ ድማ፥ ብሰንኪ ህሉው ቅልውላው ናይ ሊብያ፥ ስደተኛታት:ካብ ብዘይ ድልየቶም ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ተኽእሎታት ክሃድሙ ክብሉ ኣብ ኢድ ናይ እስላማዊ ጥሩፍ ምንቅስቃስ ዳዒሽ፥ ወይ ድማ ተገዲዶም ኣብ ናይ ማእከላይ ባሕሪ ናይ ማዕበል ወቕቲ ብብዝሒ ዝረኣየሉ እዋን ንኤሮጳ ክሰግሩ ክብሉ ሂወቶም ከይስእኑ ፍርሒታት ኣሎ።

ብመሰረት ካብ ካርቱም ዝበጽሓና ሓበሬታ፥ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብቲ ቡዙሕ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝነብሩለን ከባቢታት ናይ ኻርቱም፥ ማለት ኣልደይም፥ ሰሓፋን ጂረፍን ጽዑቕ ግፋ የካይዱ ኣለዉ።

ገለ ነበርቲ ናይ ሱዳን እውን፥ ዋላ እቲ ካብ ናይ ሱዳን መንግስቲ 6000 ፓውንድ ሱዳን ከፊሎም ዝረኽብዎ መንበሪ ፍቓድ (ኢጋማ) ከለዎም ብፖሊስ ናይ ሱዳን ይግፈፉ ከም ዘለዉ የማርሩ ኣለዉ።

ኢትዮጽያዊት ነባሪት ናይ ካርቱም፥ ትህትና ኣበበ ፥ ን ብስልኪ ኣብ ዝሃበቶ ቃል፥ 2 ግዜ ምስ ወረቐታ ከላ ከም ዝተገፈፈት ትሕብር።

ፖሊስ ሱዳን፥ ኣብ ዝሰርሓሉ ትካል መጺኦም ፥ ዋላ ፓስፖርተይን መምበሪ ፍቓደይን እንዳ ኣርኣኹዎም ከለኹ 2 ግዜ ወሲዶም ኣሲሮምኒ።2 ግዜ ድማ ጉቦ ከፊለ ወጺኤ።

ሱዳን፥ ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ንክሳግሙ ዝፍትኑ ስደተኛታት ንምግታእ ኤርትራውያን ስደተኛታት እንዳ ገፈፈት ብዘይ ድላዮም ንሃገሮም ምምላስ ኣበርቲዓቶ ከም ዘላ ይፍለጥ።