ናይ ብራስለስ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ፥ ንጉዳይ ስደተኛታትን ዑቕባን ኣብ ኤሮጳ ኣብ ምልክት ሕቶ የእቱ።

ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ኣብ ብራስለስ በልጁም  ዘጋጠመ  መጥቃዕቲ ግብረሽበራ ፡ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ብዛዕባ’ቲ ኣሻቓሊ ኰይኑ ዘሎ  ጉዳይ ስደተኛታትን ዑቕባን ኣብ ኤሮጳ ኣብ ምልክት ሕቶ የእቱን ብርቱዕ ክትዓት የለዓዕልን ኣሎ።

መንነት ናይቶም ገበርቲ ሽበራ ከይተፈልጠ ከሎ፡ ኣብ ህዝቢ ብዛዕባ’ቲ መጥቃዕትን ስደተኛታትን ዝተኣሳሰር ዕላላት ዓብሊሉ። ተራ ዜጋታትን  ይኹኑ ዓቃባውያን ፖለቲከኛታትን ከም ዳዒሽ ዝኣመሰሉ ኣሸበርቲ ውድባት ምስቶም ኣማኢት ኣሽሓት ስደተኛታት ጥሩፋት ልኡኻቶም የስልኹ ከምዘለዉ ተዛሪቦም።

ድሕሪ’ቲ ናይ ሕዳር 130 ሰባት ዝቐተለ ናይ ፓሪስ መጥቃዕቲ፡ እቲ እንኮ ዝተረፈ ተሓታቲ ብበልጁማውያን ካብ ዝርከብ መዓልታት ከይሓለፈ ኸሎ እዚ መጥቃዕቲ’ዚ ምግጣሙ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኤውሮጳውያን ሃገራት ዘሎ ምትሕብባርን ጸጥታን ብዙሕ ሕቶ የለዓዕል ኣሎ።

ብፍላይ ደድሕሪ’ቲ ምስ ልዑል መጠን ስራሕ ኣልቦነትን ኣብ ሰነ ብረፈረንዱም ዝውሰን ምውጻእ እንግሊዝ ካብ ኤሮጳዊ ሕብረትን ዘስዓቦ ንብቕዓት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝምልከት ምጥርጣር ከምዚ ምግጣሙ ዝያዳ ኣዛራቢ ይገብሮ ኣሎ።

እቶም ንስደተኛታት ብቐጥታት ከም ተሓተትቲ ክርእይዎም ዘይደለዩ ኸይተረፉ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ከምዚ ምግጣሙ ብርቱዕ ጸቕጢ ይፈጥረሎም ኣሎ።

ምስዚ ዝተሓሓዘ : ምስ በልጁም ዝዳወብ ዞባ ጀርመን፡ ኣብቲ ዘዳውቦ ሸነኽ ብርቱዕ ጸጥታዊ ቁጽጽር ከካይድ ምዃኑ ጠቒሱ : ብመገዲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ሓላፊኡ ንመንግስቲ በልጁም ብጸጥታዊ ሸለልትነት ኣበርቲዑ ወቒስዎ ኣሎ። ኣብ ኤውሮጳ  ምስ ስደተኛታትን ግብረሽበራን ዝተእሳሰር ስክፍታታት ንመሰረታዊ ኣተሓሳስባ ኤውሮጳዊ ሕብረት ይቕይሮ ኣሎ።

ድሮ እቲ ብሸንገን ዝፍለጥ ነጻ ምንቅስቓስ ዜጋታት ዘለዎ 26 ሃገራትኤውሮጳ ዘጠቓልል ዞባ ኣካይዳኡ ንክቕይር ብርቱዕ ጸቕጢ የጋጥሞ ኣሎ። ምስዚ ኣብ ፓሪስን ብራስለስን ዘጋጠመ መጥቃዕትታት ተወሲኹ ዞባ ሸንገን ናብ ንቡር ክምለስ ከጸግሞ ይኽእል’ዩ። ሃገራት ኤውሮጳ ዝተረረ ቁጽጽራት መገሻን ሰነዳትን ክህሉ እየን ዝደልያ ኣለዋ።

እዚ ኣብ ብራስለስ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ዞባ ሸንገን ንጸጥታ ኤውሮጳ ኣስጋኢ ምዃኑ ዝገልጹ ፖለቲከኛታት ክስምዑ’ውን ይድርኽ ኣሎ።