نخستین مجله بانوان چاپ گردید

اخیراً شاهد راه اندازی نخستین تلویزیون اختصاصی برای زنان بودیم و حالا، نخستین شماره از مجله “گلارا” که بر سبک زنده‌گی بانوان متمرکز است، منتشر گردید.

فتانه حسن زاده بنیانگذار و سردبیر این مجله گفته است: ” تاکنون، رسانه ها عمدتاً زنانی را مورد توجه قرار داده اند که مورد خشونت قرار گرفته اند. ما می خواهیم چهره دیگر زنان را منعکس سازیم.”

دو هزار کاپی از این مجله در کابل چاپ گردیده است و یک عکس بدون چادر از مژده جمالزاده آوازخوان کانادایی افغانی الاصل بر روی جلد آن نقش بسته است.

عزیزه کریمی ویراستار این مجله گفته است: ” ما می خواهیم نشان دهیم که یک زن می تواند چهره زیبا داشته باشد و لباس قشنگ بپوشد. ما تلاش میکنم تا به جامعه بیاموزیم تا به این چیزها حساس نباشند.”هنگامی که پرسیده شد این مجله چگونه می تواند در مناطق روستایی که به شدت سنتی است به دست بانوان برسد، حسن زاده گفت: ” ما کوشش میکنیم همه گان را در نظر داشته باشیم. چیزهای برای شهرها و چیزهای دیگر برای روستاها هستند.” او همچنان گفت که، بسیاری از زنان روستایی تنها در صورتی به این مجله دسترسی پیدا می کنند که شوهران شان این مجلات را خریداری کنند.

حسن زاده با تهدیدهایی در کابل رو به رو است. در دیدار اخیرش از پوهنتون کابل برای ترویج این مجله، محصلان فاکولته شرعیات این مجله را کفر آمیز خوانده اند.

حسن زاده می گوید که پرداختن به موضوعات بحث برانگیز ارزش این تهدیدها را دارد. ” ما نسل دوم دموکراسی در افغانستان هستیم. در یک انقلاب، همیشه قربانی وجود دارد. این موضوعات خطرناک نیستند؛ بلکه این جامعه است که خطرناک است.”