مأموریت ما

با مهاجرت میلیون‌ها تن در هر سال، جهان در حال حرکت است. بسیاری از این افراد، با معانی خشن
مهاجرت در قرن بیست و یکم و همچنان خطرات متعدد در جریان راه، رو به رو می‌شوند.
برای بسیاری از مهاجران، دسترسی به معلومات معتبر و قابل اطمینان دشوار است. بطور مثال: قیصه
های که در مطبوعات به نشر می رسد یک طرفه بوده و معلوماتی که از سوی قاچاقبران انسان ارایه
می‌گردد معمولاً گمراه کننده است و واقعیت‌های مهاجرت غیرقانونی را ترسیم نمی‌کند.
پروژه مهاجرت می‌خواهد این خالیگاه را پُر کند. ما حقایق و معلومات در باره مهاجرت را به چند زبان
ارایه می‌کنیم که مهاجران به ساده‌گی آن را درک می‌کنند و در کشورهایشان و یا هم در جریان راه، به
آن دسترسی دارند.
مأموریت ما اینست که، مهاجران را نسبت به درک از خطرات احتمالی موجود در مسیر مهاجرت، از
حقایق زندگی در کشور هدف و همچنان اخذ تصمیم آگاهانه در مورد گزینه‌های شان، کمک کنیم. این
همچنان شامل ارایه معلومات در مورد فرصت‌های بدیل در کشور اصلی و یا منطقه می‌باشد.

فعالیت ما

پروژه مهاجرت در جنوب آسیا، خاورمیانه، شمال و غرب افریقا، فعال است. در این مناطق، مشاوران ما حقایق و معلومات معتبر را به کسانی که درصدد مهاجرت هستند، ارایه می کنند. این امر شامل ارتباط رو در رو و یا هم تیلفونی، جایی که کارمندان ما به سوالات مرتبط به مهاجرت پاسخ می‌دهند، می‌شود. این گفت‌وگوها همیشه محرمانه هستند. ما همچنان با مهاجران به گونه آنلاین از طریق صفحه فیسبوک ارتباط برقرار می‌کنیم و نشست‌هایی را در جوامع محلی راه اندازی می‌نماییم.
پروژه مهاجرت به حیث ابتکار Seefar توسط دولت‌های ملی، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و بنیادهای خیریه تمویل می‌شود.
اگر درصدد معلومات و حقایق بیشتر در مورد مهاجرت هستید، به یکی از مشاوران محلی ما زنگ بزنید و یا هم به ما ایمیل بفرستید. شما همچنان می‌توانید ما را در فیسبوک دنبال نمایید.


تماس با ما