معلومات درباره مهاجرت

همه روزه مردم در جستجوی آینده بهتر تصامیم سختی اخذ می کنند وخانه های خود در افغانستان را ترک می کنند. خیلی ها برای رسیدن به اروپا زندگی خود را به خطر می اندازند.

آیا شما به مهاجرت فکر می کنید ویا قبلا مهاجرت کرده اید؟ در مورد گزینه های قانونی و خطرات فرا راه مهاجرت غیر قانونی بیشتر بدانید تا شما را در اخذ تصمیم آگاهانه در مورد مهاجرت کمک کند.

زندگی در اروپا به حیث یک مهاجر افغان

بسیاری از مهاجران غیرقانونی سفری را به اروپا به امید پیدا کردن آینده...
بیشتر بخوانید

گزینه‌های جایگزین امن و قانونی برای افغان ها

هر سال، هزاران تن تلاش می کنند بدون ویزه معتبر و اجازه نامه، به کشورهای...
بیشتر بخوانید

خطرات مهاجرت های غیر قانونی برای افغان‌ها.

آیا شما در فکر سفر به اروپا به حیث مهاجر غیرقانونی هستید و یا کسی را می...
بیشتر بخوانید

رهنمای مفاهیم کلیدی مهاجرت

دلایل متعددی وجود دارد که مردم را مجبور به اخد تصمیمات مشکل برای ترک...
بیشتر بخوانید
شریک نماید