زنده‌گی در بریتانیا

شما شاید در فکر مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا باشید. به خاطری که بریتانیا نخستین کشور اروپایی نبوده که وارد آن شده اید، پس نمی تواند در آنجا درخواست پناهندگی بدهید- شما این درخواست را در نخستین کشور اروپایی که وارد می شوید، می دهید.

اگر شما نمی توانید درخواست پناهندگی بدهید و از راه غیرقانونی و بدون بازرسی مرزی وارد بریتانیا شده باشید، شما اجازه اقامت و کار در این کشور را ندارید. شما همچنان نمی توانید از خدمات دولت بریتانیا مستفید شوید.

مهاجران غیرقانونی اجازه کار را ندارند. اگر به حیث کاگران غیرقانونی کار کنند، توسط کارفرمایان بی انصاف استخدام می شوند. معمولاً، این کارگران پول کافی برای پیشبرد زندگی پیدا نمی کنند. مهاجران که درخواست پناهندگی می دهند تا زمانی که درخواست شان در جریان است، اجازه کار ندارند.

اگر هم اکنون قصد مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا را دارید، با خطوط رهنمایی ما به تماس شده و در باره گزینه های قانونی و حقایق زندگی در بریتانیا بیشتر بدانید

شریک نماید

دو مرد فرانسوی به دلیل کمک به مهاجران برای عبور از کانال انگلیس زندانی شدند

دو مرد فرانسوی به اتهام کمک با مهاجران غیر قانونی برای عبور از کانال انگلیس به زندان محکوم شدند. یکی از این دو...
بیشتر بخوانید

صدها مهاجر برضد اخراج پناه‌جویان در یک ترمینالِ میدان هوایی در پاریس دست به اعتراض زدند

صدها مهاجر غیرقانونی در یک فرودگاه فرانسه واقع در شهر پاریس پایتخت آن کشور گردهم آمدند و به اخراج پناه جویان...
بیشتر بخوانید

گارد ساحلی فرانسه مانع از عبور 9 مهاجر از آبنای انگلیس شد

گارد ساحلی فرانسه روز یکشنبه نزدهم ماه می، یک قایق حامل 9 مهاجر را که می خواست از آبنای انگلیس عبور کند را...
بیشتر بخوانید