اخبار تازه

View All

حمایت از زنان متشبثِ افغان

برنامه “صلح از طریق تجارت” که از سوی موسسه توانمند سازی اقتصادی زنان و بانک امریکا راه اندازی شده است،...
بیشتر بخوانید

احتمالاً نزدیک به 50 پناه‌جو در دریای مدیترانه غرق شده اند

گارد ساحلی اسپانیا گفته است که احتمالاً نزدیک به 49 پناه‌جو پس از آن که قایق حامل شان در نزدیکی جزیره...
بیشتر بخوانید

نخست وزیر فرانسه پلان تازه مهاجرت را روی دست گرفته است

ادوارد فلیپه نخست وزیر فرانسه پلان جدیدی را طرح کرده است که به موجب آن روند اخراج پناه‌جویان رد شده سرعت...
بیشتر بخوانید

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید