اخبار تازه

View All

بیش از 200 پناهجو در ترکیه بازداشت شدند

گارد ساحلی ترکیه می گوید: شمار مجموعی 203 پناهجو را، که تلاش داشتند از راه ترکیه خود را به یونان برسانند در...
بیشتر بخوانید

یک شرکت جدید تولیدی در کابل افتتاح شد

در آغاز همین ماه، یک شرکت جدید به گونه‌ی رسمی در کابل افتتاح شد. این شرکت قطعات پیش ساخت برای بخش ساختمان سازی...
بیشتر بخوانید

یک شرکت افغانی انرژی برق را، برای یک میلیون افغان تولید خواهد کرد

بیات پاور، یکی از مشتقات گروپ کمپنی های بیات، به تازه‌گی تایید نهایی حکومت افغانستان برای ساخت یک نیروگاه...
بیشتر بخوانید

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید