برای اشتراک اخبار

اشتراک نماید تا اخبار تازه مهاجرت را در یابید
Success - we'll be in touch shortly
Sorry! Please try again.

محکمه فرانسه تعیین سن مهاجران کودک با استفاده از شیوه آزمایش استخوان را تأیید کرد

مقام‌ها در فرانسه، اکنون دست باز دارند تا با استفاده از تعیین سن با شیوه آزمایش استخوان، تصمیم بگیرند که، آیا...
بیشتر بخوانید

بزرگترین کارخانه ذوب آهن و نخستین کارخانه پروسس جلغوزه در کابل افتتاح شد

رییس جمهور غنی به تاریخ 28 مارچ 2019 بزرگترین کارخانه ذوب آهن و نخستین کارخانه پروسس جلغوزه را در کابل افتتاح...
بیشتر بخوانید

در یک آتش سوزی درانقره 5 پناهجوی افغان کشته شدند

از اثر آتش سوزی در یک ساختمان سه طبقه در شهر انقره به تاریخ 29 مارچ سال روان میلادی، 5 پناهجوی افغان کشته و 11 تن...
بیشتر بخوانید

مهاجرت؟ با مشاوران ما تماس بگیرید


اگر در فرانسه هستید

خدمات ما در حال ترمیم است.

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید