اخبار تازه

View All

مجتمع پروسس شیر، صدها فُرصت شغلی در کابل ایجاد می کند

وزرات زراعت، آبیاری و مالداری اعلام کرده است که، به منظور کاهش وابسته‌گی به لبنیات وارداتی، 12 میلیون دالر در...
بیشتر بخوانید

با نزدیک شدن فصل زمستان، UNHCR نسبت به اوضاع مهاجران در یونان نگران است

با فرا رسیدن فصل سرما، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان نسبت به وضعیت نامساعد زنده‌گی...
بیشتر بخوانید

ایران روند صدور ویزۀ کاری برای افغان ها را  آغاز می کند

عالمی بلخی وزیر مهاجران و عودت کننده‌گان افغانستان پس از یک سفر رسمی به ایران در ماه سپتمبر، اعلام کرد که،...
بیشتر بخوانید

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید