برای اشتراک اخبار

اشتراک نماید تا اخبار تازه مهاجرت را در یابید
Success - we'll be in touch shortly
Sorry! Please try again.

نیروهای امنیتی فرانسه، مهاجران را از یک کمپ در منطقه نانتس تخلیه کردند

پولیس فرانسه به تاریخ بیست و سوم جولای یک کمپ مهاجران را از یک پارک در منطقه نانتس که محل بود و باش 450 پناه جو...
بیشتر بخوانید

مهاجران در یک کمپ غیرقانونی در مرز صربستان با کرواسیا گیر افتاده اند

پس از آن که مقام های صربستان یک کمپ دولتی را در منطقه ی شید واقع در امتداد مرز با کرواسیا بستند، بیشتر از صد...
بیشتر بخوانید

هزاران مهاجری که قرار است دوباره به ترکیه فرستاده شوند، در یونان گیر مانده اند

دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که، هزاران پناه جو مشمول کودکان و زنان در کمپ های مزدحم یونان...
بیشتر بخوانید

برای حقایق در باره مهاجــرت ها با ما در تماس شـوید

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید