برای اشتراک اخبار

اشتراک نماید تا اخبار تازه مهاجرت را در یابید
Success - we'll be in touch shortly
Sorry! Please try again.

وزیر داخله آلمان می گوید که، کشورش قوانین سختگیرانه اخراج مهاجران را روی دست می‌گیرد

رییس تازه مقرر شده اداره مهاجرت آلمان خواهان تبعیت جدی از قوانین برگشت پناه جویان حتی در شرایطی که موارد...
بیشتر بخوانید

فرانسه، سیاست سخت اما انسانی را در قبال مهاجرت را تعقیب خواهد کرد

کریستوف کستنر وزیر داخله تازه مقرر شده‌ی فرانسه گفته است که، کشورش نقش دادگاه استیناف را برای پناه جویان...
بیشتر بخوانید

صدها مهاجر در پی یافتن پناه گاه از گزند زمستان در یونان هستند

در اوایل ماه روان، صدها مهاجر در بیرون اداره پولیس در شهر تیسلونیکی در شمال یونان در صف ایستادند تا فرصت...
بیشتر بخوانید

برای حقایق در باره مهاجــرت ها با ما در تماس شـوید

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید