اخبار تازه

View All

ز اثر واژگون شدن یک قایق در دریای مدیترانه 30 پناهجو جان های خود را ازدست دادند

گارد ساحلی لیبیا گزارش داده است که، دو کشتی حامل صدها پناهجوی افریقایی که به سوی سواحل ایتالیا در حرکت بودند...
بیشتر بخوانید

آلمان متعهد به کمک 80 میلیون یوریی به افغانستان شده است

یک توافق نامه کمک مالی میان وزارت مالیه ی افغانستان و بانک ” کی اِف دبلیو” که یک بانک دولتی آلمانی است به...
بیشتر بخوانید

زنان و دختران در کمپ پناهجویان یونان، مورد آزار و اذیت قرار می گیرند

دیده بان جهانی حقوق بشر، مقام های یونانی را متهم به ناتوانی در تامین شرایط لازم حفاظتی برای زنان و دخترانی...
بیشتر بخوانید

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید