بی خانمان شدن مهاجرین در اروپا در اثر همه گیر شدن ویروس کرونا

بی خانمان شدن در اروپا با گسترش ویروس کرونا. هزاران مهاجر در سراسر اروپا در حال حاضر بدون سرپناه هستند. این وضعیت باعث می شود که آ...
بیشتر بخوانید

داستان زینب

آیا می دانید زندگی به عنوان یک مهاجر غیرقانونی چگونه است؟ این ودیو داستان زینب، زن افغانی که در کمپ مهاجرین یونان زندگی می کند را ...
بیشتر بخوانید

ما اینجا هستیم تا شما را درمورد مهاجرت مطلع سازیم

مهاجرین غیرقانونی می گویند که آنها آرزو دارند که قبل از شروع سفر خود اطلاعات بیشتری درباره مهاجرت غیر قانونی و گزینه های قانونی کس...
بیشتر بخوانید

آیا شما یک مهاجر افغان در ترکیه هستید و قصد دارید به یونان بروید؟

بسیاری از افغانان تلاش دارند تا از مرز بین ترکیه و یونان عبور کنند. اخبار جعلی در حال پخش است که می گوید مهاجران باید هر چه سریعتر...
بیشتر بخوانید

گزینه‌های جایگزین امن و قانونی برای افغان ها

هر ساله هزاران افغان سعی می کنند به طور غیرقانونی به مهاجرت کنند. بسیاری از آنها جان خود را به خطر می اندازند و همچنان داریی شان ر...
بیشتر بخوانید