آیا شما یک مهاجر افغان در ترکیه هستید و قصد دارید به یونان بروید؟

بسیاری از افغانان تلاش دارند تا از مرز بین ترکیه و یونان عبور کنند. اخبار جعلی در حال پخش است که می گوید مهاجران باید هر چه سریعتر از مرز عبور کنند. حقیقت این است که دولت یونان تمام تلاش خویش را می کند تا مانع ورود مهاجرین شود. اتحادیه اروپا همراه یونان برای جلوگیری از ورود مهاجرین همکاری می کند. وضعیت روبه خرابی است و اشخاص زیادی در دریا و در مرز این کشور جان خویش را از دست داده اند. ما اینجا هستیم تا با ارائه معلومات قابل اعتماد به افغانانی که قصد دارند به شکل غیر قانونی به یونان مهاجرت کنند کمک کنیم. حقایق را با کسانی که در این شرایط قرار دارند شریک سازید تا بتوانند از خود محافظت کنند.