“ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት እንትርፎ መከራ ካልእ ኣየምጸኣለይን፡” ኤርትራዊ ስደተኛ

ኤርትራዊ መንእሰይ ዳንኤል ብ2014 እዩ ሃገሩ ገዲፉ ናብ ኢትዮጵያ ብስግረዶብ ኣትዩ። ኣብ መዓስከር ዓዲ-ሓሩሽ ንዝተወሰነእዋን ድሕሪ ምጽናሕ ድማ፡ ኤውሮጳ ናይ ምብጻሕ ሕልሙ ዘግህዱ ኣማራጺታት ሃሰዉ ክብል ጀሚሩ።

ኣብ ፈለማ 2015 ፡ ዳንኤል ምስ ካልኦት ከምኡ ተጓዓዝቲ፡ ብመንገዲ ሰሃራን ሊብያን ንኤዉሮጳ ንምብጻሕ ጉዕዞ ፈሊሙ። እቲጉዕዞ ግዳ ዕዉት ኣይነበረን። ዳንኤልን ብጾቱን ኣብ ዶብ ሱዳን-ሊብያ ብኣሰጋገርቲ ናብ ሓደ ጉጅለ ገበነኛታት ተሸይጦም እዮምናብ ሊብያ ዘምረሑ።

ዳንኤል ኣብ ኢድ እቶም ገበነኛታት ዘሕለፎ ሕሱም ተመክሮ እንዳስካሕከሐ እዩ ዝዝክሮ። “ ኩሉ ስደተኛ ንጥሜት፡ጽምኢ፡ዓመጽ ከይተረፈ ዝተቓልዐ እዩ፡” ይብል ዳንኤል።

ዳንኤል በቶም ጨወይቲ ንመልቀቒኡ ገንዘብ ምስ ተሓተ ፡ ኣስመራ ናብ ዝርከቡ ቤተ-ሰቡ ደዊሉ ነቲ ገንዘብ ኪእክብሉ እዩተላብዩ። “ ዝኾነ ጭዉይ ስደተኛ ከምዝግደዶ፡ ናብ ስድራይ ደዊለ ነቲ ዝተሓተተኒ 1,800 ዶላር ኣመሪካ ኽሰዱለይ ሓቲተዮም፡” ይብል ዳንኤል።

ስድራቤት ዳንኤል እቲ መጠን ገንዘብ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ብምንባሩ ፡ ኣዝማድ ነቲ ገንዘብ ኣብ ምእካል ተሓባቢሮም፡ ዳንኤልድማ ተለቒቑ። እቲ ገንዘብ ናብቶም ጨወይቲ ምስ በጽሐ ሻቡ ተፈቲሐ፡ ናብ ሱዳን ክምለስ ድማ ወሲነ ፡” ይብል ንሱ።

ዘሕዝን ታሪኽ ዳንኤል ኣብ’ዚ ኣየብቅዐን። ተለቒቑ ናብ ሱዳን ድሕሪ ምምላሱ ፡ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ካልኣይ ግዜ ክፍትንወሲኑ። እንተኾነ ካልኣይ ግዜ ኣብ ሊብያ ተጨውዩ፡ ኣዝማዱ እዉን ከምእንደገና ገንዘብ ኣዋጺኦም ኣልቂቖሞ። በዚ ተስፋዝቖረጸ ዳንኤል፡ ኣብ መወዳእታ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ ይርከብ ኣሎ።

“ወለደይ ጌና ብንኡሰይ እዩ ሞይቶም፡ እንዳ ኣባ-ሓጎይ ድማ ናይ ምንባየይ ሓላፍነት ወሲዶም ኣዕቢዮምኒ። ሕልመይ ዝነበረ፡ ናብኤውሮጳ ብምኻድ ናይ ነብሰይን እንዳባሓጎይን  ናብራ ኪቕይር እዩ ነይሩ። ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት ግና እንትርፎ መከራ ዘምጸኣለይፋይዳ ኣይነበረን፡” ይብል ዳንኤል።

* ስም’ዚ ኤርትራዊ ስደተኛ ንድሕነቱ ተቐዪሩ ኣሎ።

TMP – 22/10/2020

Photo credit: Shutterstock. Photo caption: African migrant