22 ስደተኛታት ኣብ ጃልባ ሞይቶም ተረኺቦም

TMP፥ 22 ሓምለ 2016:-  ዝሓለፈ ረቡዕ ሬሳታት 21 ደቀንስትዮን ሓደ ሰብኣይን ምስ ካልኦት ዝደሓኑ ሰባት ኣብ ክልተ ተነፊሐን ዘንሳፍፋ ጃላቡ ተረኺቡ።

እተን ክልተ ተንሳፈፍቲ 209 ሰባት ሒዘን ካብ ትሪፖሊ ንምብራቕ 33 ኪሎሜተር ኣብ ዝኸውን ርሕቀት’የን ዝሓለፈ ረቡዕ ቀትሪ ተረኺበን። ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ኢጣልያ ሰዓት 10 ንግሆ ናይ ረድኤት ጻውዒት ክቕበሉ ኽኢሎም’ኳ እንተነበሩ፡ ናብቲ ቦታ ኽበጽሑ ግን ልዕሊ ሰለስተ ሰዓታት ዝወስድ’ዩ ኔሩ።

ንጉጅለ ሓካይም ብዘይዶብ መሪሑ ኣብቲ ስርሒት ምድሓን ህይወት ዝተሳተፈ የንስ ፓጎቶ፡ ኣብቲ ቦታ ምስበጽሑ እቲ ሬሳታት ኣብ ማእከል’ታ ጃልባ ኣብ ዝዓቘረ ነዳዲ ተኣኪቡ ኸምዝርኣየ ይገልጽ።

መኽንያት ሞት ናይቶም 22 ስደተኛታት ክሳዕ ሕጂ ኣይተፈልጠን። እቶም ዝደሓኑ ሰባት ሰባት ስምባዶም ወጺኡሎም ክሳዕ ቃሎም ዝህቡ ክፍለጥ ዝኽእል የለን። ኣብ ጐድኒ ኣካላዊ ሕክምና ካብቲ ብስምባድ ዝኣተዎም ሰለሎ ዘሕዊ ናይ ኣእምሮ ምክንኻን ክግበረሎም’ዩ። እንተዀነ፡ ከም ምስክርነት ፓጎቶ፡ እቲ ነዳዲ ስለዝዓበሶም ሕማቕ ኣማውታ ኸምዝሞቱ ምርዳእ ይከኣል።

እቶም ብሓካይም ብዘይዶብ ዝደሓኑ ስደተኛታት 32 ኣንስትን 50 ቖልዑን ዝርከብዎም ካብ ምዕራብን ምብራቕን ኣፍሪቃ ዝተበገሱ ስደተኛታት፡ ናብ ወደብ ትሪፓኒ ተወሲዶም።

ሰብመዚ ኢጣልያ፡ ኣስገርቲ ኣብዚ ኣዋርሕ ርጉእ ባሕሪ ኸምዘሎ እናሓበሩ ስደትኛታት ናብ ሞቶም ክጕዓዙ የታልልዎም ከምዘለዉ ይግምቱ። ንመስመር ማእከላይ ክፋል ማእከላይ ባሕሪ ዝመርጽዎ ስደተኛታት ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝወሰኸ ይመስል’ኳ እንተዀነ፡ ቁጽሪ ኣብ ጉዕዞ ዝሞቱ ስደተኛታት ግን ብልዑል ቁጽሪ ወሲኹ። ብመሰረት ኣህጉራዊ ውድብ ስደት፡ ክሳብ ሕጂ ኣብ 2016 ልዕሊ 80,000 ስደተኛታት ክበጽሑ ኸለዉ፡ ድሮ ልዕሊ 3,000 ካብኣቶም ኣብ ባሕሪ ሞይቶም ኣለዉ።

ብመሰረት ጸብጻባት ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ካብ 2014 ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 10,000 ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ኽሰግሩ ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ።