ኣውስትርያ፥ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝካየዱ መጥቃዕትታት ይዛይድ

TMP – 17/04/2017

ኣብ ኣውስትሪያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን፡ ዝነብሩሉን ዝናበሩሉን ማእከላትን ዝካየዱ መጥቃዕትታት ኣብ ዓመተ 2016 ብዕጽፊ ከምዝዛየዱ፡ እዋናዊ ጸብጻብ  ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እታ ሃገር ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ፡ ኣብ 2016 ብዜጋታት እታ ሃገር ከባቢ 50 መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ከምዝተፈጸሙ፡ እቲ ኣሃዝ ምስ ናይ ዓመተ 2015 ክነጻጸር እንከሎ ብዕጽፊ ዛዪዱ ከምዘሎ ክርዳእ ተኻኢሉ።

እቶም መጥቃዕትታት፡ ምባእ ዓሌታዊ ጸርፍታት ኣብ መናድ መንበሪ ስደተኛታት፣ መጥቃዕትታት ሓዊ፡ ምራጽ መስመራት ኤለትሪክን ጋዝን ፡ ዳርባ እምኒን ካልእን ዝርከብዎም  ከምዝኾኑ’ዩ እቲ ጸብጻብ ዝሕብር። ካብ ሓምላይ ሰልፊ ዝኾነ ኣባል ፓርላማ ኣልበርት ስቴንሆዘር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፡ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን መንበሪኦም ተመዝጊቦም ዘለዉ 49 መጥቃዕትታት እቶም 44 ብጽለኣትን ዓሌታዊ ኣጠማምታን ዝተደፍኡ ምዃኖም ኣገንዚቡ።  ፖሊስ እታ ሃገር ንፈጸምቲ እቶም መጥቃዕትታት ንምያድ ኣብ ዝገብሮም ዘሎ ጻዕርታት ዛጊት ን 77% ከካውኖ ከምዘይከኣለ’ውን እቲ ኣባል ፓርላማ የረድእ።  

ተሓለቲ ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦት ተንስቲን ፥ ኣብ 2016 ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተፈጺሞም ናይ ዘለዉ መጥቃዕትታት ጽሪ ካብቲ ኣብ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣውስትሪያ ሰፊሩ ዘሎ ኣሃዝ ከምዝበዝሕ እዮም ዝዛረቡ።   

ኣብ 2016፡ ስደተኛታት ኣብ ገዛእ መንበሪኦምን ነንሕድሕዶምን 49 መጥቃዕትታት መጥኻዕትታትን ገበናትን  ከምዝፈጸሙ እውን  ጸብጻብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣውስትሪያ ሓቢሩ ኣሎ። ናዕቢ፡ እምባጋሮ፡ ንሰርሓተኛታትን ኣመሓደርቲን ማእከላት ስደተኛታት ምፍርራህን ምብዳልን ገለ ካብኣቶም ከምዝኾነ እቲ ጸብጻብ የረድእ። ንደፋእቲ ጠንታት እቶም ተርእዮታት ኣመልኪቱ ክዛረብ እንከሎ ኣባል ፓርላማ ስቴንህዘር፡ ስደተኛታት ዝሓለፍዎ ጸጥታዊ ልውላውን ንሱ ዘንሎ ኣእምሮኣዊ ነውጽን ክኸውን ከምዝኽእል እዩ።

ን 130 ሽሕ ስደተኛታትን ሓተቲ ዑባን ንምስሳይ ትለስ ዘላ ኣውስትርያ፣ ናብ ሃገራ ንዘብል ተወሳኺ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ተረርቲ ፖሊሲታት ተማሕድር ምህላዋ እዩ ዝንገር። እታ ሃገር ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ’ዚ ዓመት ዘሕለፈቶ ሓድሽ ሕጊ፡ ናይ ዑባ ጠለቦም ተነጺጉ ክንሱ ካብታ ሃገር ምውጻእ ዝኣበዮ ስደተኛታት ፡ ረባት መሰረታዊ ጠለባት ሂወትን መጽለሊን ክኽልኡ ዝይድ እዩ። ብተወሳኺ፡ እታ ሃገር ናብቲ ካብ ደቡባዊ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ኤውሮጳ ንዘብል ዋሕዚ ስደተኛታት ንምኹላፍ ብ 15 ሃገራት ምብራ ኤውሮጳ ተመስሪቱ ዘሎ ብ ‘ፕሮጀክት ምክልኻል ዶባት ባልካን’ ዝጽዋዕ ወተሃደራዊ ቀጽሪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት ምጽንባራ ይፍለጥ።   

ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብዜጋታት ሃገራት ኤውሮጳ ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይዛይዱ ከምዘለዉ እዩ ዝንገር። ኣብ 2016፡ ኣብ ጀርመን ልዕሊ 900 መጥዕትታት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን መንበሪኦምን ከምዝተፈጸሙ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብ ዓባያ-ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝፍጸሞ ጽላኣት ዝደፈኦም መጥቃዕትታት ካብ 2015 ክሳዕ 2016 ኣብ ዘሎ ግዜ ብ 50% ምዝያዶም ይንገር።

ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ 2016 ኣብ ዘውጸኦ ጸብጻብ ፥ ኣብ 14 ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝፍጸሙ ዝተፈላለዩ መልክዓትን ደረጃታትን ዝሓዘሉ በደላት ይሕይሉ ምህላዎም የገንዝብ።