“ህጻናት ገና ኣብ ሕቝፎ ኣዴታቶም ምስረኣና ክንፈላልዮም ነብስና ኣይገበረልናን”፡ ሚያዝያ 2015 ኣብ ዝጠሓለት ጃልባ ዝነበረ ሬሳታት ይወጽእ

TMP፥ 23 ሓምለ 2016:- ኢጣልያውያን ኣኽበርቲ ሕጊ፡ ብዝሒ ናይቶም ኣብታ ብሚያዝያ 2015 ዝጠሓለት ጃልባ ዝነበሩ ስደተኛታት 700 ከምዝነበረ ይገልጹ ኣለዉ።

ብመሰረት መግለጺ እቶም ነቲ ሬሳታት ናይ ምውጻእ ስርሒት ዘካየድዎ ጉጅለ፡ ኣብ ውሽጢ’ታ ጃልባ ኣብ ሓደ ትርብዒት ሜትሮ ሓሙሽተ ሰባት ተጫቓጪቖም’ዮም ተዓሺጎም ኔሮም። ንእሽቶ ኸፋት ዝመስል ዘለዎ ዘበለ ቦታ ሰባት ተወቲፎሞም ኔሮም።

እቲ ድሕሪ ካልኣይ ኲናት ዓለም ዘጋጠመ ዝኸፍአ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘጋጠመ ሓደጋ፡ ብ18 ሚያዝያ 2015፡ እታ መግፈፊት ዓሳ ዝነበረት ጃልባ 700 ክሳብ 800 ዝዀኑ ሰባት ሒዛ ዝጠሓለትሉ’ዩ። ኣብቲ እዋን 169 ሬሳታት’ኳ እንተወጸ፡ እቶም ዝተረፉ ኣማኢት ግን ኣብ ውሽጢ ጃልባ ተዓሺጎም ስለዝነበሩ ንምውጽኦም እዚ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ፍሉይ ስርሒት ኣድልዩ።

እቲ ኣሰቃቒ ሓደጋ ዘጋጠመ፡ እታ ጃልባ ምስታ ከተድሓና ጻውዒት ረድኤት ክትምልስ ዝቐረበት መርከብ በቲ ዝነበረ ድቕድቕ ጸልማት ምስተጋጨወት፡ እቶም ተሳፈርቲ ካብታ መርከብ ክርሕቁ ናብ ሓደ ወገን ምስቀነነት ዝሰዓበ’ዩ። እታ ጃልባ 97ኪሎሜተር ካብ ሊብያ፡ 193ኪሎሜተር ካብ ኢጣልያ ርሒቓ’ያ ተገምጢላ።

እቶም ነቶም ሬሳታት ኣብ ምውጻእ ዝተሳተፉ ሰባት እቲ ዝረኣይዎ ምስልታት ኣዝዩ’ዩ ኣስካሕኪሕዎም። ሬሳታት ኣብ ሰፈር መልሕቕ፡ ኣብ ሞተረ፡ ኣብ መጽረጊ ማይ ከይተረፈ’ዮም ሰባት ተወቲፎም ኔሮም። መራሒ ናይቲ ስርሒት፡ “እቲ ገለ ሬሳታት ህጻናት ምስ ኣዴታቶም ጠቢቖም ተሓቛቚፎም ምስጸንሓና፡ ኣብ ሞት ክንፈላልዮም ነብስና ኣይገበረልናን” ይብል።

እቶም ኣብቲ ስርሒት ዝነበሩ ሰባት፡ ስእሊ ናይቲ እቶም ስደተኛታት ነብሶም ከድሕኑ ዘሕለፍዎ ጻዕሪ ዘርኢ ምልክታት ንምሉእ ህይወቶም ካብ ኣዒንቶም ከምዘይሃስስ ይገልጹ።

ነቲ ሬሳታት ንምውጻእ እታ ጃልባ ካብቲ ዝጠሓለትሉ ቦታ ካብ 370 ሜትሮ ጥልቀት ወጺኣ ናብ ወደብ ክትውሰድ ኔርዋ። ብጠቕላላ፡ ነቲ 700 ሬሳታት ንምውጻእ 9.5 ሚልዮን ዩሮ ወዲኡ።

ኢጣልያዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ማቴዮ ሬንዚ ነቲ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘጋጥ ዘሎ ህልቂት ኣድህቦ ምእንቲ ኽስሕበሉ፡ ንኹሎም’ቶም ግዳያት ግቡእ ቀብሪ ኽግበረሎም ከምዝዀነ ቃል መብጽዓ ሂቡ ኔሩ። “እታ ጃልባ ቁጽሪ ሬሳታት ጥራይ ኣይኰነትን ሒዛ ኔራ፡ ኣብኣ ሰባት፡ ዛንታታት፡ ወጅህታት’ዩ ጠፊኡ ዘሎ” ብምባል ድማ መረረኡ ይገልጽ።