ልዕሊ 34,000 ስደተኛታት ህጻናት ኣብ ቤትትምህርትታት ኢትዮጵያ ኽመሃሩ እዮም

ምሕደራ ጉዳያት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝስዕብ ናይ ትምህርቲ ዓመት 34,000 ስደተኛታት ህጻናት ኣብ ቤትትምህርትታት መባእታ እታ ሃገር ከእቱ ምዃኑ ኣፍሊጡ።

ካብቲ በዓልመዚ ስደተኛታት ዝወጸ መግለጺ ብድምር ልዕሊ 300 መምሃሪ ኽፍልታት ኣብ 27 መዓስከራት ስደተኛታት ከምዝተሃጸን ዘድልዮ ንብረት ይቕረበሉ ኸምዘሎን የረድእ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ቝጽሪ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ እታ ሃገር ዝመላለሱ ስደተኛታት ተማሃሮ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዓመት ካብ 116,500 ናብ 151,000 ክብ ከብሎ መዲቡ ኣሎ። እቲ በዓል መዚ ስደተኛታትኣብዚ ዓመት ንቝጽሪ ስደተኛታት ተማሃሮ ኣብ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ናብ ልዕሊ 2,500 ክብ ከብሎ ይሰርሕ ኣሎ።

ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ምዝገባ ከም ልደት፡ መርዓ፡ ፍትሕን ሞትን ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ፍጻመታት ህይወት ክጅምር ምዃኑ ኣፍሊጡ።

ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣገደስቲ ፍጻመታት ህይወቶ ከመዝግቡ ዘይከኣል፡ ወይ ድማ ኣጸጋሚ ኰይኑ ይረኽብዎ ኔሮም። ስለዚ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳንን ኡጋንዳን እንደገና ተሰዲዶም እቲ ዘድልዮም ወረቓቕቲ ምስክር መርዓን ልደትን ዝርከቦ ሰነዳት ክሕዙ ይግደዱ ኔሮም።
ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ልዕሊ 800,000 ካብ ሶማልያ፡ ኤርትራ፡ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ዝመጹ ስደተኛታት ተአንግድ።