ሃንጋሪ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ናይ ዘይምቕባል መርገጺኣ ተነጽር

ስእሊ፥ ሮይተርስ። ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሃንጋሪ ፔተር ሺያርቶ
ሃንጋሪ ብጉዳይ ምቕባልን ምጽላልን ስደተኛታት ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ፈጺማ ክትተሓጋገዝ ከምዘይኮነትን፡ እቲ ሕብረት ሰሪዑዎ ዘሎ ኣባላት ሃገራት ስደተኛታት ክማቐለኦም ዝድርኽ መደብ ደጊማ ከምእትነጽጎን ገሊጻ።
ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት እታ ሃገር ፔተር ሺያርቶ ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ ዋዕላ፡ ሃገሩ ኣብ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ዋሕዚ ስደት ዘለዋ መርገጺ ንጹር ምዃኑ ብምዝኽኻር፡ ዘይሕጋዊ ዋሕዚ ስደት መዘዙ ሓደገኛ ከምዝኾነን ብናቱ ሳዕቤን ድማ ኤውሮጳ ቅድሚ ሕጂ ገጢሙዋ ምስ ዘይፈልጥ ብዝሒ ሽበራዊ ስግኣታት ትጋጠም ምህላዋ ኣተሓሳሲቡ።

ንሱ ወሲኹ፡ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ዘተባብዕ ዝኾነ ስጒምቲ ኣንጻር ረብሓ እታ ኣህጉር ከምዝኸውን ኣስሚሩሉ።

ኮሚሽን ኤውሮጳ ኣየነይቲ ሃገር ክንደየናይ ብዝሒ ስደተኛታት ከምእትምቀል ብምስራዕ፡ ነተን ብጻዕቂ ስደተኛታት ተጣሪዐን ዘለዋ ከም ጥልያን ግሪኽን ዝኣመሰላ ሃገራት ሽግራተን ንምዝላቕ ኣብ 2015 መደብ ምውጻኡ ይዝከር። ብመንገዲ እቲ ኣብ ውሽጢ ዝሰዓባ ክልተ ዓመታት ክዛዘም ዝነበሮ መደብ 160,000 ኣብ ጥልያንን ግሪኽን ዝነበሩ ስደተኛታት ኣብ ሞንጎ ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ክጉዘዩ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ። ክሳዕ ጥቅምቲ 2017 ግና 32,000 ካብኣቶም ጥራይ እዮም ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ከምዝግዕዙ ተገይሩ ዘሎ።

እቲ ስደተኛታት ናይ ምምቓል መደብ በተን ብዋሕዚ ስደተኛታት ዛጊት ዘይተጸለዋ ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ተሪር ተቛውሞ እዩ ክመጾ ጸኒሑ። ሃንጋሪን ፖላንድን ነቲ መደብ ካብ መሰረቱ ክነጽገኦ ኸለዋ፡ ስሎቫክያ ኣዚዩ ትሑት ቊጽሪ ስደተኛታት ጥራይ ምቕባላ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ።