ማሕበር ህጻናት ኣድሕን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘካይዶ ወፍርታት ምድሓን ህይወት ኣቋሪጹ

ስእሊ፥ ህጻናት ኣድሕን። ቮን ሄስትያ

ኣህጉራዊ ማሕበር ግብረሰናይ ህጻናት ኣድሕን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘካይዶ ወፍርታት ምድሓን ህይወት ስደተኛታት ከቋርጾ ምዃኑ ብ23 ጥቅምቲ ኣፍሊጡ።
“እዚ ውሳኔ ንምቕናስ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ብማእከላይ ባሕሪ፡ ከምኡድማ ንኣድማዕነት ኣብ ባሕሪ ዝግበር ወፍርታት ምድሓን ህይወት ብግቡእ ብምምዛን ኢና ኣብዚ ውሳኔ በጺሕና፡” ይብል ጠቕላሊ ኣካያዲ ማሕበር ህጻናት ኣድሕን ቫሌሮ ኔሪ ዝሃቦ መግለጺ።

መርከብ ማሕበር ህጻናት ኣድሕን ካብቲ ዓሚ ዝተበገሰትሉ ክሳብ ሕጂ ህይወት 10,000 ስደተኛታት ኣድሒና ኣላ።
መንግስቲ ኢጣልያ ህይወት ንዘድሕና ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝዋፈራ መራኽብ፡ ኣስገርቲ እተን መራኽብ ከምዘድሕንእዕም ተኣማሚኖም ኣብ ዘይብቑዓት ጃላቡ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝተጨቓጨቑ ስደተኛታት ክልእኩ ኣማራጺ መገዲ ከምዝዀንኦም ብምጥቃስ ይኸሰን።

ኣብቲ ህጻናት ኣድሕን ስራሕ ዘቋረጸሉ መዓልቲ፡ ፖሊስ ኢጣልያ ንምዝግብቲ መርከብ እቲ ማሕበር ዝዀነት ቮን ሄስትያ ፈቲሾማ። ኣብ ሲቺልያዊት ወደብ ትራፓኒ ዝርከቡ ነተን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ህይወት ዘድሕና መራኽብ ዝምርመሩ ኣኽበርቲ ሕጊ እዮም ነቲ ተፍትሽ ኣዚዞሞ።

እንተዀነ እቲ ማሕበር ግብረሰናይ፡ እቲ ኣብ ሲቺልያዊት ወደብ ካታንያ ዝተኻየደ ተፍትሽ ድሮ ናይቲ እታ ጃልባ ስርሓ ኸተቋርጽ ዝተወሰነሉ መዓልቲ ዝተኣዘዘ ምዃኑን፡ እታ ጃልባ ኣብ ትሕቲ መርመራ ከምዘይትርከብን ገሊጹ።

ካልኦት ማሕበራትውን ነቲ እናኸፍአ ዝኸይድ ጐነጽ ሃይሊ ባሕሪ ሊብያን ምውሓድ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳን ጠቒሰን ወፍርታት ኣቋሪጸን እየን።