ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ፥ ሬሳ ናይ ካብ ኤርትራን ኒጀርን ኢዮም ዝበሎም ዓሰርተታት ሰባት ኣብ ገማግም ባሕሪ ከም ዝረኸበ ገሊጹ

ትሪፖሊ፥28 መጋቢት 2016:–  ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ፥ ሬሳ ናይ ካብ ኤርትራን ኒጀርን ኢዮም ዝበሎም ዓሰርተታት ሰባት ኣብ ገማግም ባሕሪ ከም ዝረኸበ ገሊጹ።

እዞም ኣስታት 75 ኪሎመተር ካብ ትሪፖሊ ዝርከብ ገማግም ባሕሪ ዝተረኽበ ሬሳታት፥ ቅድሚ ቅሩብ መዓልታት ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ከም ዝሞቱ ዝእምት ናይ ምምሽማሽ ተርእዮ ከም ዝተረኽቦም፥ ኣዛዚ ሓለዋ ባሕሪ ከባቢ ኣል ገራቡሊ ዓብደለጢፍ ኣል ሙንስር ሓቢሩ።

ከም ዝፍለጥ፥ እቲ ዝተሓተ ብዝሒ ናይ ማዕበል ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ወቕቲ ናይ ክረምቲ፥ በተን ካብ ሰናዱቕ ናይ ሬሳ ብዙሕ ፍልልይ ዘይብለን ጀላቡ ናይ ኣስገርቲ፥ ዝበዝሑ ስደተኛታት ንማእከላይ ባሕሪ ሓሊፎም ንጥልያን ክበጽሑ ዝፍትኑሉ ግዜ ከም ሙዃኑ፥ ኣሃዝ ናይ ሞት እንዳ በዝሐ ከም ዝኸይድ ይሕበር።