በልጁም ሱዳናውያን ስደተናታት ክትጥርዝ እያ

ሚኒስተር መንግስቲ በልጁም ንጉዳያት ሓተትቲ ዑቕባን ኢሚግረሽንን፡ ኣብ ማክሲሚልያን ፓርክ ኣብ ብራስለስ ዝርከቡ ዘይሕጋውያን ሱዳናውያን ስደተኛታት ክሰጎም ብሚኒስትሪኡ ዝተታሕዘ መደብ ከምዘሎ ገሊጹ።
ብመሰረት ሚኒስተር ቲዮ ፍራንከን፡ ሱዳን ነቶም ስደተኛታት ናይ ጉዕዞ ሰነዳት ኣድልያ ናብ ሃገሮም ክምለሱን ከተጣይሶምን ድልውቲ እያ። ናብ ሃገሮም ምእንቲ ኽምለሱ፡ ኣብ ብራስለስ ዝርከብ ኤምባሲ ሱዳን ናብ ማክሲሚልያን ፓርክ ሓደ ጉጅለ ብምስዳድ ንዜጋትታኡ ኸለሊን ናይ ጉዕዞ ሰነዳት ክጽሕፈሎምን እዩ።
ብመሰረት ጋዜጣ ሱዳን ትሪብዩን፡ ክሳብ 600 ዝዀኑ መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራን ሱዳንን ዝተበገሱ ስደተኛታት ኣብቲ ፓርክ ይቕመጡ ኣለዉ።
ቲዮ ፍራንከን፡ ፖሊስ በልጁም ኣብታ ሃገር ንዝርከቡ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ምእሳር ክቕጽልዎ ምዃኖም ኣረዲኡ። ወሲኹ ድማ እቶም ስደተኛታት ቅድሚ ናይ ምስጓጎም መስርሕ ምጅማሩ ኣብ በልጁም ዑቕባ ንምሕታት ከመልክቱ መሰል ከምዘለዎም ገሊጹ።
ሱዳን ምንጭን መሰጋገሪትን ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብገሱ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት እያ። እታ ሃገር ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብምትሕብባር ዘይሕጋዊ ስደት ንምዕጋት ትቃለስን ካብ ኮሚሽን ኤውሮጳ ናብታ ኣህጉር ዝግበር ስደት ንምዕጋት ዝሕግዝ ገንዘብ ተቐቢላን እያ።