ጀርመን ንወለንታውያን ስደተኛታት ተመላሶ እትቕርቦ ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ ከተዕብዮ

ስእሊ፥ ጌቲ ኢሜጅ/ ሽያን ጋሉፕ። ስደተኛታት ኣብ ጀርመን ሰላማዊ ሰልፊ እንዳካየዱ

መንግስቲ ጀርመን ነቶም ኣብ ሃገሩ ሕቶ ዑቕባኦም ተነጺጉ ብወለንታኦም ነናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝመርጹ ስደተኛታት ክሳዕ 3,000 ኤሮ ክጒንዕ ምዃኑ ሓቢሩ።

ብመሰረት ሓበሬታ ፈደራላዊ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እታ ሃገር፡ እቲ “ሃገርካ ፡ መጻኢኻ! “ ዝብል ቅጽል ተዋሂቡዎ ዘሎ መደብ ክሳዕ ወርሒ ለካቲት 2018 ዝቕጽል ኮይኑ፡ ወለንታውያን ተመላሶ ስደተኛታት ጥረ-ገንዘብን ምስ ተመልሱ መጽለሊኦም ዘደላድልሉ ንብረት ገዛን ክወሃቦም ዝገብር እዩ።

እቲ ሓድሽ መደብ ምስቲ ካብ ወርሒ ለካቲት ናይ’ዚ ዓመት ኣትሒዙ ክስረሓሉ ዝጸንሐ ተመሳሳሊ መደብ ተደሚሩ ዝኸይድ ኮይኑ፡ ወለንታውያን ተመላሶ ብስድራ ክሳዕ 3000 ኤሮ ብውልቂ ድማ ክሳዕ 1000 ኤሮ ክቕበሉ እዮም።

ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ጀርመ ቶማስ ዲ ማዜር ምስ ሃገራዊት ጋዜጣ ሃገሩ ‘ቢልድ ኣም ሾንታግ’ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ፡ ረብሓታት እቲ ሓድሽ መደብ ብደቂቕ ዘርዚሩ ኣሎ።

“ ኣብ ሃገርኩም ዝተፈላለዩ ዕድላት ኣለውዂም። ንሕና ድማ ተመሊስኩም ምስ ህዝብዂም ክትላፈኑ ክንሕግዘኩም ኢና። ክሳዕ መወዳእታ ለካቲት 2018 ናብ ሃገሩ ብወለንታኡ ክምለስ ዝመረጸ ሓታቲ ዑቕባ ብዘይካ’ቲ ዝረኽቦ ገዘባዊ ደገፍ ኣብ ሃገሩ ምስ በጽሐ መንበሪኡ ከደላድል ዝሕግዝዎ ንከባቢ 12 ኣዋርሕ ዝኸይድ ዓይነታዊ ደገፋት ክንቅርብ ኢና ፡” ይብል ሚኒስተር ዲ ማዜር።

ክሳዕ’ዚ እዋን እዚ፡ ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ሓተቲ ዑቕባ ሕቶኦም መልሲ ከይተዋህቦ እንከሎ ብወለንታኦም ናብ ሃገሮም ክምለሱ እንተመሪጾም 1,200 ኤሮ ፡ ሕቶኦም ምስ ተነጽገ ክምለሱ ድሉዋት እንተኾይኖም ድማ 800 ኤሮ እዩ ክወሃቦም ጸኒሑ።

ጀርመን ነዚ ሓድሽ መደብ ትሰርዕ ዘላ፡ እታ ሃገር ካብ 2015 ክትክተሎ ዝጸንሐት ክፉት ፖሊሲ ስደተኛታት ዝተሓላለዂ ጸገማት ኣስዒቡላ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ።

መንግስታውያ ጸብጻባት ከምዝሕብርዎ፡ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ሕቶ ዑቕባ ናይ ከባቢ 300,000 ስደተኛታት ከምዝተነጽገ፡ እዚ ድማ ንቚጽሪ እቶም ካብታ ሃገር ዝጥረዙ ስደተኛታት ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ኣደዪቡዎ ምህላው’ዩ።