ግሪኽ ንውዕል ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ቱርኪ ዘለዋ ደገፍ ደጊማ ተረጋግጽ

ስእሊ፥ ኤካቲመሪኒ.ኮም። ሚኒስተር ፖሊሲ ስደት ግሪኽ ያኒስ ሙዛለስ።

ሚኒስተር ፖሊሲ ስደት ግሪኽ ያኒስ ሙዛላስ ፡ መንግስቱ ነቲ ኣብ ሞንጎ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ቱርኪን ተኸቲሙ ዝስረሓሉ ዘሎ ብመንገዲ ባሕሪ ኣጄን ናብ ግሪኽን ኪንዮኡን ዘብል ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምዕንቃጽ ዝዓለመን ፡ ግሪኽ ካብ ቱርኪ ንዝኣትውዋ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሻቡ ክትመልስ ዘኽእልን ውዕል ተግባራዊ ደገፉ ከምዝቕጽሎ ደጊሙ ኣረጋጊጹ።

እቲ ሚኒስተር ምስ ኻቲመሪኒ ዝተባህለት ጋዜጣ ግሪኽ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-ምልልስ ፡ እቲ ውዕል ክጽገኑ ዘለዎም ሃጓፋት’ኳ እንተሃለዎ፡ ግሪኽ ዘይሕጋዊ ዋሕዚ ስደት ንምግታእ ኣብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ግና ኣገዳስነቱ ልዑል ከምዝኾነ’ዩ ሓቢሩ።

ናብ ኤውሮጳ ዘምርሕ ዘሎ ልዑል ቊጽሪ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብ መርበባት ዘይሕጋዊ ንግዲን ምስግጋርን ደቂ-ሰብ ይምወልን ይቕለስን ምህላው ዘዘኻኸረ ሚኒስተር ሙዛላስ፡ ኣብ ሞንጎ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ቱርኪን ተኣትዩ ዝስረሓሉ ዘሎ ውዕል ብዝኣመሰሉ ጽምዶታት ጥራይ ነቲ ተርእዮ ምቅላስ ከምዝከኣል ኣተሓሳሲቡ።
እዋናዊ ኣሃዛዊ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ስደተኛታት እታ ሃገር ከምዝሕብሮ፡ ቊጽሪ ናይቶም ብመንገዲ ቱርኪ ናብ ግሪኽ ዝኣትው ዝነበሩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት፡ ድሕሪ ምኽታም ውዕለ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ቱርኪ ብሩኡይ ከምዘንቆልቀለ እዩ።

ብመሰረት ኣብ ቀረባ እዋን ዝተዘርገሐ ጸብጻብ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ማለት IOM፡ ኣብ ዝሓለፋ 10 ኣዋርሕ ናይ’ዛ ዓመት 23,000 ስደተኛታት ጥራይ ካብ ቱርኪ ናብ ግሪኽ ኣትዮም። እዚ ኣሃዝ ምስቲ ኣብ 2015 ዝተመዝገበ 780,000 ከምኡ’ውን ኣብ 2016 ናብ’ታ ሃገር ዝኣተወ 170,000 ስደተኛ ክነጻጸር እንከሎ ኣዚዩ ትሑት’ዩ።

ካብ ዓመተ 2015 ጀሚረን ፡ ሓያሎ ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዋሕዚ ዘይሕጋዊ ስደት ንምግታእ ዶባተን ክዓጽዋን ክቕጽራን ይረኣያ ምህላወን እዩ ዝሕበር። ኣብ ሞንጎ መቀዶንያን ግሪኽን ፡ ሃንጋሪን ሰርብያን፡ ኣውስትርያን ጥልያንን ተሃኒጾም ዘለዉ ናይ ኤሌክትሪክ ሓጹራትን መናድቕን ቀጥታውያን ኣብነታት ኮይኖም፡ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ስጒምትታት ንጉዕዞ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከቢድን ሓደገኛን ገይረምዎ ይርከቡ።