ፈረንሳን እንግሊዝን ንዘራኽብ ገለርያ ዘመሓድር ትካል ስደተኛታት ዝከታተላ በረርቲ ካሜራ ይጥቀም

TMP, 2 ሓምለ 2016:- ብሪጣንያ ካብ ኤውርጳዊ ሕብረት ምስ ምውጽኣ ኸጋጥም ዝኽእል ተወሳኺ ብዝሒ ስደተኛታት ዘሻቐሎ ነቲ ኣብ መንጎ ፈረንሳን እንግሊዝን ዝርከብ ገለርያ ዘካይድ ኩባንያ ዩሮታነል፡ ኣብ ሸነኽ ፈረንሳ ናብቲ ገለርያ ንዘእቱ 30 ኪሎሜተር ዝስፍሓቱ ቦታ እናዘምበያ ዝሕልውኦ ካሜራታት ዝተዓጥቃ በረርቲ ክጥቀም ጀሚሩ።

እተን በረርቲ ናብቲ ገለርያ ኣትዮም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝፍትኑ ስደተኛታት ክከታተላ’የን። ብዘይካ ሓፈሻዊ ምክትታትል፡ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክሰግሩ ኣብቲ ገለርያ ኣብ ዝርከብ መገዲ ባቡር ዝተሃርሙን ብኤለክትሪክ ዝተሃስዩን ስደተኛታት ከምዘለዉ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብ ዝርከበሉ ናብቲ ቦታታት ሓበሬታ ንምእካብ ክለኣኻ’የን።

ነቲ ልዕሊ 48 ኪሎሜተር ዝንውሓቱ ኣብ መንጎ ፈረንሳን እንግሊዝን ብትሕቲ ባሕሪ ዘራኽብ ገለርያ ዘካይድ ኩባንያ ዩሮታነል፡ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ነቲ መግለጺ ከውጽእ ከሎ፡ በረርቱ ኣብ እዋን ዝናብን ብርቱዕ ንፋስ ከይተጸገማ ክሰርሓ ከምዝኽእላ ኣርእዩ። እተን ብናይ ርሑቕ መቈጻጸሪ ዝሰርሓ ዘምበይቲ ካብ ባይታ 150 ሜትሮ በሪኸን እናበረራ ኣብ ዝዀነ ነጥቢ ኰይነን ንፍርቂ ናይቲ ናይ ሓለዋ ቦታ ኽቈጻጸርኦ ዝኽእላ’የን።

እዘን ዘምበይቲ ክፋል ናይቲ ሓድሽ ዝተኣታቶ ዘሎ 500 ተተከልቲ ካሜራታትን ምንቅስቓስ ዝህወሶ ሓጹራትን ዘጠቓልል ናይ ሓለዋ ወፍሪ እየን። እቲ ኩባንያ ኣብ ዓመት ነዚ ገለርያ ንምውሓስ 20 ሚልዮን ዩሮ እናውጽአ 300 ነቲ ኸባቢ ዘውሕሱ ናይ ጸጥታ ሰራሕተኛታት ኣለውዎ። ብተወሳኺ ናይ ፈረንሳ ፖሊስ ነቲ ኸባቢ ብጥብቂ ይሕልውዎ።

ብእንግሊዝን ፈረንሳን ዝውሰድ ንጸጥታን ውሕስነትን እቲ ገለርያ ዝኸውን ተበግሶታት ቀጻሊ ዝካየድ ኰይኑ፡ ዓሰርተታት ሚልዮናት ዩሮ ዝወስድ፡ ሓጹራት ምትካል ዝርከቦ መዕገቲ ዘጠቓልል ወፍሪ ይገብር። ኣብ ፈለማ እዚ ዓመት፡ ብሪጣንያ ነቲ ኣብ መንጎ ፈረንሳን እንግሊዝን ዘሎ ዶብ ንምውሓስ 20 ሚልዮን ዩሮ ከተውጽእ ምዃና ገሊጻ ኔራ።

ብሓደ ግብረሰናይ ማሕበር ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ 80% ተቐማጦ መዓስከር ጫካ ካሌ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክኣትዉ ዝህቅኑ ምዃኖም ኣረጋጊጹ ኔሩ። ብናይ እዚ እዋን ግምታት ካብ 5,000 ክሳብ 7,000 ዝበጽሑ ስደተኛታት ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኣብ እትርከብ ካሌን ኣብ ጥቓኣ ኣብ ዘላ ዳንከርክን ኣብ ዘሎ መዓስከራት ይቕመጡ።

ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ብዙሓት ስደተኛታት ነዚ 48 ኪሎሜተር ዝንውሓቱ ብጥብቂ ዝሕሎ ገለርያ ሰጊሮም እንግሊዝ ንኽኣትዉ ኣብ ዝተሓብኡሉ ብሕጽረት ትንፋስ፡ ኤለክትሪክ ሓዲድ መገዲ ባቡር እናሓዞም ወይ ውን ብባቡራት ወይ ብመካይን ተረጊጾም ከምዝሞቱ ይፍለጥ።