ሱዳን 136 ኤርትራውያን ስደተኛታት ጠሪዛ

መንግስቲ ሱዳን ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ፡ 136 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከምዝጠረዘ ተገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ሬድዮ መድረኽ 56 ካብቶም ዝተጠረዙ ስደተኛታት ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ክኾኑ ኣንከለዉ፡ 16 ድማ ደቅንስትዮ ምዃነን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን 180 ኤርትራውያንን ሊብያውያንን ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ስርሒታት ከምዝቐየዱ ዝሓበሩ ጸብጻባት ፡ እዞም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ተገይሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብቶም ስርሒታት ዝተታሕዙ ምዃኖም የረድኡ። እቶም ስደተኛታት ፡ ኣብ ውሽጢ ፖርትሱዳን ኣሰጋገርቲ ከም መኣከቢን መጻንሒን’ቶም ናብ ሊብያን ግብጽን ዘምርሑ ስደተኛታት ዝጥቀሙሎም ናይ ሓጺን ኮንተይነራት ተጸፍጺፎም ዝተረኽቡ ምዃኖም እውን እቶም ጸብጻባት ይሕብሩ።

ሱዳን ድሕሪ’ቲ ኣብ 2014 ንተግባራውነት ዘብቀዓቶ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ነጋዶን ኣሰጋገርቲን ደቅ-ሰብ ክሳዕ 20 ዓመታት ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘንጽፍ ሓድሽ ሕጊ፡ ሓለዋ ዶባታ ንምሕያል ተወሳኺ ቊጽሪ ሰራዊትን ኣባላት ጸጥታን ተውፍር ምህላዋ እዩ ዝንገር።

ብተወሳኺ፡ መንግስታት ኤርትራን ሱዳንን  ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምግታእ ልዕሊ ካልእ እዋን ብሓባር ይሰርሑ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ። ኣፍሪቃ ሞኒቶርስ ዝተባህለ ኣብ ኡጋንዳ ዝመደበሩ ኤርትራዊ ትካል ሰብኣዊ-መሰላት ከምዝሓበሮ፡ ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ንኤርትራውያን ሰጋሮ ክቕይዱን ሻቡ ናብ ሃገሮም ክመልሱን ኣብ ዘኽእሉ ኣማራጺታት ሓባራዊ ስምምዕ ክውን ንምግባር ብመንግስታት ክልቲኤን ሃገራት ይጸዓት ከምዘሎ’ዩ።

ኣፍሪቃ ሞኒቶርስ ወሲኹ፡  ቊጽሪ ናይቶም ብመንግስቲ ሱዳን ዝጥረዙ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ መፋርቕ 2016 ጀሚሩ ይዛይድ ከምዘሎ የረድእ።

ካብ ምጅማር እዚ ዓመት’ውን፡ ሓይልታት ጸጥታ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ከተማታት ካርቱምን ከሰላን ንዝነጥፉ ጉጅለታት ዘይሕጋዊ ንግዲ ደኪ-ሰብ ንምድቓቕ ሓባራውያን ስርሒታት የካይዱ ከምዘለዉ፡ ኣፍሪቃ ሞኒቶርስ ይገልጽ።