75% ካብቶም ኣብ ሽወደን ከም ትሕቲ-ዕድመ ዝምዝገቡ ሓተቲ ዑቕባ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ከምዝኾኑ ተሓቢሩ

ስእሊ፥ ጆሃን ኒልሶን/ቲ.ቲ። ክሊኒካት ሽወደን ቅኑዕ ዕድመ ሓተቲ ዑቕባ ንምንጻር ጨረርታን ማግኔታዊ-ስእሊን ይጥቀማ።
ሰለስተ ርብዒ ካብቶም ኣብ ሽወደን ከም ትሕቲ ዕድመ ዝምዝገቡ ሓተቲ ዑቕባ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ከምዝኾኑ ዝተገብረ መርመራ ኣቃሊዑ።
ሽወደናዊ ሃገራዊ ትካል ረቂቕ ምርመራ ኣካላት ሰባት – ኣብ ልዕሊ 8,000 ከም ትሕቲ ዕድመ ዝተመዝገቡ ሓተቲ ዑቕባ ዝገበሮ መርመራ፡ እቶም ከባቢ 6,600 ዕድሜኦም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ከምዝኾኑ ምርግጋጹ ዕለታዊት ግዜጣ እታ ሃገር “ዘ-ሎካል” ሓቢራ።

እቲ ጨረርታዊ ምርመራ ኩርምቲ ሓይሊ ብምግባርን ማግኔታዊ ስእሊ ኣብ መገጣጥሞ ኣዕጽምቲ ብርኪ ብምውሳድን ዝተኻየደ ምልላይ ዕድመ – ነቶም ሰብ መዚ ኤሚግሬሽን እታ ሃገር ልክዕ ዕድሜኦም ምግማት ዝሰኣንዎም ሓተቲ ዕቕባ እዩ ተዋሂቡ።
ክፍሊ ኤሚግሬሽን ሽወደን ብመንገዲ እቲ ሕክምናዊ መርመራ ን 5,700 ጉዳያት ሕቶ ዑቕባ ውሳኔ ከምዝሃበ፡ ካብቶም ጉዳዮም ውሳኔ ዝተዋህቦም ሓተቲ ዑቕባ ድማ እቶም 79 ሚእታዊት ኣቐዲሞም ዘመዝገብዎ ዕድመ ጌጋ ኮይኑ ምጽናሑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ጋዜጣ ‘ዘ-ሎካል’ ንመግለጺ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ምርኩስ ብምግባር ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ ዝበዝሑ ሓተቲ ዑቕባ ንመንነቶምን ዕድሜኦምን ዘመስክር እኩል ሰነድ ስለዘይጸንሖምን መቦቆላውያን ሃገራት እቶም ስደተኛታት ዕድመ ዜጋታተን ዝስንዳሉ ውዱዕ ኣገባብ ስለዝውሕደንን- ኩሉ ሓታቲ ዑቕባ ልኽዕ ዕድሜኡ ከለልዮ ከምዝጽገም እዩ።
ካብ 2015 ክሳዕ 2016 ፡ ኣብ ሽወደን ልዕሊ 80,000 ሓተቲ ዑቕባ ከምዝተመዝገቡ፡ 37,000 ካብኣቶም ድማ ብዘይ ዝኾነ ናባዪ ናብታ ሃገር ዝኣተው ምዃኖም ይግለጽ።