ማሕበራት ምድሓን ህይወት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝነበረን ስራሕ የቋርጻ

ሰለስተ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝነጥፋ ዝነበራ ማሕበራት ግብረሰናይ ብኣሰራርሓ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ስለዝሰግኣ ስራሕ ከምዘቋረጻ ገሊጸን።

ሓካይም ብዘይዶብ (ኤም ኤስ ኤፍ)፡ ህጻናት ኣድሕን (Save the Children) ከምኡውን ናይ ጀርመን ‘ዓይኒ ባሕሪ’ ዝተባህለ ማሕበር ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣዋፊረንኦም ዝነበራ ጋንታታት ህይወት ኣድሕን ብሰንኪ ጐነጻዊ ኣሰራርሓ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ብውሕስነት ክሰርሓ ኸምዘይከኣላ ገሊጾም።

ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ፡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢጣልያ ኣንጀሊኖ ኣልፋኖ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ተራ ሊብያ ኣብ ምቍጽጻር ዋሕዚ ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ኣተዓራራዪ ጽልዋ ኸምዝተረኽቦን፡ እተን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ስራሕ ከቋርጻ ምውሳነን ክፋል ናይቲ ኣወታዊ መስርሕ ምዃኑን ገሊጹ።

ኣብ ጫፋት ግዝኣታዊ ማያት ሊብያ፡ ኣብ መንጎ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያን እተን ማሕበራትን ዝተፈጥረ ጐነጽ ብተደጋጋሚ ክዝረበሉ ዝጸንሐ እኳ እንተዀነ፡ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ግን ኣብ ልዕሊ ስርሒታት ምድሓን ህይወት ዘለዎም ቍጽጽር ንምርግጋጽ ጥራይ ዝገበርዎ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ።
ኣፈኛ ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ጀነራል ኣዩብ ቓስም፡ “ብሓፈሻ ንህላወ ህይወት ዘድሕና ማሕበራት ኣይንነጽጎን ኢና፡ እንተዀነ ግና ምስ መንግስቲ ሊብያ ዝሓሸ ምትሕብባር ከርእዩ ንደልዮም። ንሉኣላውነት ሊብያ ዝያዳ ኣኽብሮት ክህብዎ ኣለዎም፡” ኢሉ።

ብዘይመንግስታውያን ማሕበራት ዝካየዳ መራኽብ ህይወት ኣሽሓት ብዘይብኣአን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኽጠፍኡ ዝኽእሉ ዝነበሩ ስደተኛታት ከድሕና ጸኒሐን እየን። እንተዀነ፡ መንግስታት ሊብያን ኢጣልያን ነተን ማሕበራት ንኣስገርቲ ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ ዘይብቑዓት ዝተጨቓጨቓ ጃላቡ ጽዒኖም ማእከላይ ባሕሪ ኽሳገሩ ኽሰድዎም ከዘተባብዓኦም ይኸስወን ኣለዉ።

መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ቀረባ እዋን፡ እተን ህይወት ዘድሕና ማሕበራት ዝቕየዳሉ ተሪር ኣሳሪ መምርሒታት ክእውጅ ከሎ፡ ኣብ ደቡብ ኢጣልያ ኣብ እትርከብ ሲቺልያ ዝርከቡ ኣኽበርቲ ሕጊ፡ ንገለ ማሕበራት፡ ምስ ኣሰጋገርቲ ምትእስሳር እንተለወን ንምርኣይ ይምርምርወን ኣለዉ።