ዋሕዚ ስደተኛታት ንኤውሮጳ፥ ኣብ ግሪኽ እንክቕንስ ኣብ ጥልያን ይተዓጻጸፍ

 

ኤውሮጳዊ ሕብረት፥ ዋሕዚ ናይ ስደተኛታትን ሓደስቲ መጻእትን ንምቕናስ ለይቲን መዓልትን ኣብ ዝጽዕተሉ ዘሎ ግዜ፥ ከም ትጽቢት ብዙሓት፥ ኣሃዝ ናይቶም ብመንገዲ ግሪኽ ገይሮም ኣብ ኤውሮ ዑቕባ ንምሕታት ዝመጹ ሓደስቲ ስደተኛታት ብ፺ ሚእታዊን እንክቕንስ ከሎ፥ ብዝሒ ናይቶም ንጥልያን ከም መእተዊ ዝጥቐሙላ ስደተኛታት ድማ ብ ሰለስተ ዕጽፊ ዛይዱ ከም ዘሎ ካብ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሉ ማሕበራት ዝርከብ ዘሎ ሓዲስ ሓበረታ የመልክት።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተኣከበ ኣሃዝ ከም ዝሕብሮ፥ ቁጽሪ ናይቶም ንማያት ኤጅያንን ሰንጢቆም ንግሪኽ ዝበጽሑ ስደተኛታት ማእከላይ ምብራቕ ከባቢ 2700 ክኸውን ከሎ፥ ብመንጽሩ፥ እታ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣዋርሓት ዝተኸተመ ንስደተኛታት ዘመልክት ስምምዕ ቱርኪን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዘየርክበላ ጥልያን ፥3 ዕጽፊ ዝዛይድ 8,370 ዝቑጽሮም ስደተኛታት ከም ዝኣተዉዋ ፍሮንተክስ ዝተባህለ ኣካል ምክትታት ዶባት ናይ ኤውሮጳ፥ ኣብ ዘውጾኦ ጸብጻብ ይሕብር።

ዋና ዳይረክተር ፍሮንተክስ ፋብሪስ ለገሪ ኣሃዝ ናይ ስደተኛታትን ሓደስቲ መጻእቲን ኣብ ደሴታት ግሪኽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምያዝያ ኣዝዩ ቐኒሱ ጥራሕ ዘይኮነ፥ ምስቲ ቅድሚ ዓመት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ዝነበረ መዓልታዊ ብዝሒ ሓደስቲ ስደተኛታትን ደለይቲ ዑቕባን ከማን ክወዳደር ኣይክእልን ኢዩ ፥ ክብል ንህሉው ኩነታት ናይዚ ዋሕዚ ኣብሪሁ።

መብዛሕቶም እቶም ኣብ ወርሒ ምያዝያ ናብ ደሴታት ግሪኽ በጺሖም ዘለው ስደተኛታት ካብ ሶርያ ዝተበገሱ ክኾኑ ከለው፥ ውሑዳት ዘይኮኑ ካሎኦት ስደተኛታት ካብ ፓኪስታን፥ ኣፍጋኒስታንን ዒራቕን ዝተበገሱ እውን ከም ዝኾኑ እቲ ጸብጻብ የመልክት።

በንጻሩ፥ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብብዝሒ ን ጥልያን ዝኣትዉ ዘለው ስደተኛታት ካብ ሸነኽ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝተበገሱ ብርክት ዝበሉ ኤርትራዉያን፥ ግብጻውያንን ናይጀርያውያንን ይርከቡዎም።