ኣብ ዓሌታዊ ጽልኣት ዝተመርኰሰ ገበናት ድሕሪ ድምጺ ምውጻእ እንግሊዝ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ይውስኽ

TMP፤ 11 ሓምለ 2016:- ኣብ ዓሌታዊ ጽልኣት ዝተመርኰሰ ገበናት ድሕሪ ድምጺ ምውጻእ እንግሊዝ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብልዑል መጠን ይውስኽ ኣሎ።

ምስ ናይ ዓሚ ተመሳሳሊ ግዜ ኽርአ ኸሎ፡ ኣብተን ድሕሪ’ቲ ጉዳይ ስደተኛታት ቀንዲ ኣርእስቲ ኰይንሉ ረፈረንዱም ዝቐጸላ ሒደት መዓልታት ዘጋጠመ ገበናት ብ50% ወሲኹ። ብገምጋም 3 ገበናት ኣብ ሰዓት እናጋጠመ፡ ክሳብ 600 ዝበጽሕ ገበናት ዝሕብር ጥርዓናት ኣብታ ነቲ ድምጺ ዝሰዓበቶ ሰሙን ቀሪቡ።

መብዛሕትኡ ዓሌታዊ ወይ ሃይማኖታዊ መበገሲ ዘለዎ ክኸውን ከሎ፡ ሒደት ምብራቕ ኤውሮጳውያን’ውን ናይ ክሲ ጥርዓናት ኣቕሪቦም። ገለ ጥርዓናት ብዓሌትነት ዝተበገሰ ብርቱዕ ኣካላዊ ማህሰይቲ ይርከቦ።

ፖሊስ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ገበናት ሓደ ርብዒ ጥራይ ጥርዓናት ከምዝግበረሉ ይኣምኑ። ዓሚ ዝተካየደ መጽናዕቲ ኣብታ ሃገር 250,000 ከምዚ ዝኣመሰለ ገበናት ከምዘሎ ኽድምድም ከሎ፡ እቲ ኣብቲ ዓመት ዝቐረበ ጥርዓናት ግን 52,000’ዩ ኔሩ።

ፖሊስ እንግሊዝ እቲ ገበናት ድሕሪ’ዚ ረፈረንዱም ይውስኽ ከምዘሎ ንጹር ምልክታት ከምዘሎ ይገልጹ ኣለዉ።

ኣብ ከተማ ሊድስ ኣብ እትርከብ መስጊድ ዝርከብ ቓሪ ዓስም ዝተባህለ ኢማም፡ ናይዚ ታሪኻዊ ምድማጽ ጽልዋ ንዓመታት ክቕጽል ምዃኑ ይገልጽ፡