ልዕሊ ፍርቂ ካብ ኤውሮጳውያን፡ ኣመንቲ ምስልምና ምእታው ክኽልከሉ ይድግፉ

TMP – 20/02/2017

ልዕሊ ፍርቂ ካብ ኤውሮጳውያን ድሕሪ ሕጂ ኣመንቲ ምስልምና ካብ ዝበዝሑለን ሃገራት ዝስዕብ ተውሳኺ ዋሕዚ ስደተኛታት ይቃወሙ።

ነዚ መጽናዕቲ ዘካየደ ቻታም ሃውስ ዝተባህለ ኣብ ሎንደን ዝመደበሩ ኣርእስታት ፖሊሲ ዘጽንዕ ማእከል፡ ኣብ 10 ሃገራት ኤውሮጳ ን10,000 ሰባት ተወኪሱ። 55% ካብቶም ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሓተቱ ነዚ ዘሎ ብዝሒ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከቡ ተኸተልቲ ምስልምና፡ ካብተን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝርከባ ኣመንቲ ምስልምና ዝበዝሕወን ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ክውሰኽዎ ኣይደልዩን እዮም።

እቲ መሕትት ነቶም መለስቲ “ካብ ሕጂ ንደሓር ካብተን ዝበዝሐ ህዝበን ተኸታሊ ምስልምና ዝዀና ሃገራት ዝመጽእ ስደት ክዕገት ይግብኦ” ምስ ዝብል ሓሳብ ዝሰማምዑ ወይ ዘይሰማምዑ እንተዀይኖም ተወኪሱ። ብጠቕላላ ክርአ ኸሎ፡ 20% ጥራይ ነጺጎሞ፡ 25% ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ ዝሓስብዎ እንታይ ምዃኑ ርግጸኛታት ኣይነበሩም። ኣብ ዝዀነት ትኹን ካብተን ዝተዳህሰሳ ሃገራት ናይቶም ዝነጸግዎ ቝጽሪ ልዕሊ 32% ኣይበጽሐን።

ኣብ ሸሞንተ ካብተን ዓሰርተ ሃገራት፡ ዝበዝሑ ሰባት ካብ ኣመንቲ ምስልምና ዝበዝሑለን ሃገራት ዝመጽእ ስደት ከቋርጽ ምስ ዝብል ሓሳብ ተሰማሚዖም። ብዝሒ ናይቶም ምስቲ ሓሳብ ዝተሰማምዑ ካብ ናይ ፖላንድ 71% ክሳብ ናይ ስጳኛ 41% ዝበጽሕ እዩ።

እቲ ዝረኸብናዮ ውጽኢታት ዘደንቕን ዘተሓሳስብን እዩ፡’’ ይብሉ እቶም ተንተንቲ። “እዚ ዳህሳስ ኣንጻር ካብ ኣመንቲ ምስልምና ዝበዝሑለን ሃገራት ዝመጽእ ስደት ዘሎ ህዝባዊ ተቓውሞ ኣብ ናይ ትራምፕ ኣመሪካ ጥራይ ዝተሓጽረ ዘይኰነ ሰፊሕ ስርጋሐ ዘለዎ ምዃኑ ዘርኢ እዩ፡” ይብሉ።

ኣብ ዕድመ ዝደፍኡ፡ ብፍላይ ጥሮታ ኣብ ዝወጽኡ፡ እቲ ተቓውሞ ዝበርትዐ እዩ። ትሕቲ 30 ዝዕድሚኦም ብዙሕ ኣይተቓወምዎን። ብደረጃ ትምህርቲ ክምዘን ከሎ፡ 59% ናይቶም ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ጥራይ ዝወድኡ ካብ ምስልምና ዝዕብልለለን ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ክነጽጉ ኸለዉ፡ ትሕቲ ፍርቂ ናይቶም ብዲግሪ ዝተመረቑ ጥራይ እዮም ነጺጎሞ።

ብምሕደራዊ ኣገባባት መንግስታቶም ዝተጠልሙ ዝመስሎም ዜጋታት ዝያዳ እዮም ነቲ ኻብ ምስልምና ዝኽተላ ሃገራት ዝመጽእ ስደት ዝቃወምዎ። ክልተ ሲሶ ናይቶም ንህይወቶም ባዕላቶም ክቈጻጸርዋ ዓቕሚ ዘይብሎም ዝመስሎምን እቶም ብህይወቶም ዕጉባት ከምዘይኰኑ ዝገለጹን ካብ ሕጂ ንደሓር ዝስዕብ ዋሕዲ ካብ ምስልምና ዝኽተላ ሃገራት ዝብገሱ ስደተኛታት ተቓዊሞም። ሰለሰተ ርብዒ ናይቶም ዓቃባዊ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ከምዘለዎም ዝገልጹን፡ ልዕሊ ሓደ ሲሶ ናይቶም ገስጋሲ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ኣለና ዝብሉን ተወሳኺ ዋሕዚ ኣመንቲ ምስልምና ስደተኛታት ተቓዊሞም።