ኢትዮጵያ፥ ድሕነት ናይ ስራሕ ስደተኛታት ንምውሓስ ሓድሽ መደብ ስርዓተ ምሕደራ ተውፍር

ወጻኢ ሃገር ብምኻድ ክሰርሑ ዝምድቡ ኢትዮጵያውያን፡ መንግስቶም ሰሪዑዎ ኣብ ዘሎ ኣብ ወጻኢ ተሰዲዶም ንዝሰርሑ ዜጋታት ኩነታቶምን ምንቅስቓሳቶምን ዝከታተል ስርዓተ ምሕደራ ሓበሬታ ተጠቀምቲ ንምዃን ክምዝገቡ ክኽእሉ እዮም። እቲ ንድሕነት ናይ ስራሕ ስደተኛታት ዝዓለመ መደብ ብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኢትዮጵያ እዩ ክወፍር።

መሰረታዊ ዕላማ’ዚ መደብ ፡ ኩነታት’ቶም ኣብ ወጻኢ ሃገር ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ንኽሰርሑ ዘኽእሎም ኩሉ ቅጥዕታት ኣማሊኦም ዝብገሱ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ንምክትታል እዩ፡” ይብል መራሒ ጉጅለ ስርዓተ ምሕደራ ሓበሬታ ኣብ’ቲ ሚኒስትሪ ዝኾነ ኣቶ ቡዙህኣለም ብርዙ።

በዚ መሰረት ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከባ ኤምባሲታት ኢትዮጵያ ብመንገዲ እቲ ሓድሽ መደብ ንኹነታትን ድሕነትን ኢትዮጵያውያን ናይ ስራሕ ስደተኛታት ዝከታተል ኣካል ወይ ዉልቀሰብ ክምዝዘ’ዩ። ሓደ ናይ ስራሕ ስደተኛ ሓንሳብ ምስ ተመዝገበ ፡ ብዛዕባኡ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ’ቲ ሓድሽ ስርዓተ ምሕደራ ሓበሬታ ይስነድ እሞ፡ እቲ ስደተኛ ናብ ኤምባሲታት ይኹን ናብ ኣብያተ-ጽሕፈት ኤሚግሬሽን ካልኦት ሃገራት ኣብ ዝቐርበሉን ካልእን ዝኣመሰሉ ምንቅስቓሳት ምክትታላት ይግበረሉ። እዚ ድማ ንኣበየ ህላዌን ድሕነትን እቲ ስደተኛ የውሕስ ማለት’ዩ። ብዘይካ’ዚ እቶም ኣብ’ዚ ሓድሽ መደብ ዝምዝገቡ ስደተኛታት ዝወሃቦም ፍሉይ ወረቐት መንነት ኣሎ።

እቲ ሓድሽ መደብ ስርዓተ ምሕደራ ሓበሬታ፡  ንኡስ ክፋል ናይ’ቲ ምሕደራ ዕዮ ስደተኛታት ንምምሕያሽን ዘይስሩዕ ዋሕዚ ስደት ንምግታእን ብሽርክነት መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮን (ኣይ.ኦ.ኤም) ክፍሊ ሃገራዊ ልምዓት ዓባይ ብሪጣንያን (ዲ.ኤፍ.ኣይ.ዲ) ዝስረሓሉ ዘሎ ገዚፍ ፕሮጀክት እዩ።

ዋና ናይ ተክኒክ ኣማኻሪት እቲ ፕሮጀክት ዝኾነት ኣይዳ ኣወል ኣብ መግለጺኣ፡ እቲ ሓድሽ መደብ ስርዓተ ምሕደራ ሓበሬታ ኣብ ሞንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርኽቲ ወገናትን ጥቡቕ ዝምድና ብምፍጣር ብቕዓት ምሕደራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስሩዕ ዋሕዚ ስደት ከሕይል ተስፋኣ ምዃኑ ሓቢራ።

ኣብ ወጻኢ ሃገራት ልዕሊ ሰለስተ ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ናይ ስራሕ ስደተኛታት ከምዘለዉ ይግለጽ። ሓያሎ ካብኣቶም ፡ ብፍላይ ድማ እቶም ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዝርከቡ ቀጻሊ ግፍዕን መዝመዛን ከምዝወርዶም እውን ይሕበር።

ነቲ ኣሰካፊ ተርእዮ ንምግታእ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ዜጋታቱ ናብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ከይዶም ከይሰርሑ ኣጽኒዕዎ ዝጸንሐ ናይ መገሻ እገዳ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ናይ 2018 ከምዘልዓሎ ዝዝከር ኮይኑ፡ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዝወርድ በደላት ንምክልኻል ግን ምስ መንግስታት እተን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ውሕስነት ክወዓዓል ይርከብ። ብዘይካ’ዚ እቲ መንግስቲ፡ ነተን ሰራሕተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ዝድልላ ትካላት ኣብ ምቊጽጻርን ዜጋታት ቅድሚ ንስራሕ ናብ ወጻኢ ሃገር ምብጋሶም ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ዝህባ ትካላት ኣብ ምዱካንን ይጽዕት ከምዘሎ ይፍለጥ።

እቲ ሓድሽ መደብ ስርዓተ ምሕደራ ሓበሬታ ንዓሰርተታት ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ስራሕ ስደተኛታት ውሕስነት ክፈጥር ምዃኑ እዩ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝኣምን።

TMP – 24/12/2018

ስእሊ፥ ኢትዮጵያ ኒውስ ኤጀንሲ። ኣዲስ ኣበባ- ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኢትዮጵያ።

ንስደት ዝምልከት ሕቶ እንተሃልዩኩም ጽሓፉልና

መልእኽቲ ሕቶኹም ብኢመይል ስደዱልና እሞ ሓደ ኻብ ኣባላትና ክምልሰልኩም እዩ። ኩሉ ኢመይላት ብስቱር ይተሓዝ።

The world is on the move

Millions of people are migrating right now, and most of them are facing the harsh realities of what migration means in the 21st century.

We provide facts and current news on migration in multiple languages that is easily understandable and accessible to migrants.

ዝያዳ ንምንባብ