ዓሰርተታት ስደተኛታት ኣብ ጥቓ ገማግም ሊብያ ይጠፍኡ

ኣርብዓ ዝበጽሑ፡ ሾብዓተ ህጻናት ዝርከብዎም ስደተኛታት ብጐማ ዝተሰርሐት ጃልባኦም ምስጠሓለት ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ጥሒሎም ከምዝዀኑ ይግመት ኣሎ። ሬሳ ሓንቲ ጓለንስተይቲ ድሮ ተረኺቡ ኣሎ።

“እታ ጃልባ 10 ኪሎሜተር ንሰሜን ምዕራብ ካብ ጋራቡሊ እያ ጥሒላ። ኣብቲ ናይ ህይወት ናይ ምድሓን ወፈራ 10 ናይ ገፈፍቲ ዓሳ ጃላቡ ተሳቲፈን፡” ይብል ኣፈኛ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ጀነርእል እዩብ ቓስም። 85 ዝዀኑ ስደተኛታት እዮም በተን ናይ ገፈፍቲ ዓሳ ጃላቡ ድሒኖም።

“እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ነቶም ስደተኛታት ኣብ ጥቓ ገማግም ጋራቡሊ፡ 60 ኪሎሜተር ካብ ትሪፖሊ ንምብራቕ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ረኺቦሞም። እታ ብጐማ ዝተሰርሐት ጃልባ ጽዕነት ስለዝበርትዓ፡ እታ ናይ ዕንጨይቲ ምድራ ተሰይሩ ክትጥሕል ጀሚራ፡” ይብል ሙዓመር መሓመድ ሚላድ ዝተባህለ ናይቲ ኸባቢ ኣባል ሓለዋ ባሕሪ።

መብዛሕትኦም እቶም 18 ደቀንስትዮ ዝርከብኦም ስደተኛታት ካብ ናይጀርያ፡ ሴኔጋል፡ ካሜሩን፡ ኮት ዲቭዋርን ጋናን ዝተበገሱ እዮም።

ቪቭያን ኤፉሳ ዝተባህለት ናይጀርያዊት መጓዕዝታ ከመይ ኢሎም ናብቲ ባሕሪ ኸምዝጠሓሉ ትገልጽ። “እታ ዝተጻዓንናላ ጃልባ ማይ ተልሕዅ ኔራ። ሃንደበት እቲ ማይ ናብ ውሽጢ ክፈስስ ጀሚሩ። ኩሉ ሰብ ከእዊ ጀሚሩ። እንዳበልና፡ እንዳበልና ባሕሪ ኸቢቡና።”

“ኩሉ ሰብ ንሓድሕዱ ይዋጠጥ ኔሩ። ንዓይውን ብጸጕረይ ስሒቦምኒ። ባሕሪ ኽንድዚ ዕቤት ዘለዎ ኣይመስለንን እዩ ኔሩ፡” ብምባል፡ እዚ እንተትፈልጥ ካብ ናይጀርያ ከምዘይምተበገሰት ትገልጽ።