ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝርከብ ጫካ ካሌ ኣብ ዘሎ ዘይወግዓዊ መዓስከር ስደተኛታት ኣብ መንጎ ዝቕመጡ ሱዳናውያን፡ ኤርትራውያንን ኣፍጋናውያንን ስደተኛታት ጐነጽ ተፈጢሩ

ናብ ዓድ እንግሊዝ ክሰግሩ ኣብ መንጎ ዝደልዩ ስደተኛታት ኣብ ካሌ ብዝተፈጥረ ጐነጽ 40 ዝበጽሑ ሰባት ኣብ ሆስፒታል ክንክን ይግበረሎም ኣሎ።

እቲ ብርቱዕ ረጽሚ ዝተራእየሉ ኣጋጣሚ ስደተኛታት ኣብቲ መግብን መስተን ዝሽየጠሉ ሰላም ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢ ናይቲ ጫካ ካሌ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መዓስከር ኣብ መንጎ ሱዳናውያንን ኣፍጋናውያንን ረጽሚ ምስተፈጥረ ዝሰዓበ’ዩ።

መሰኻኽር፡ እቲ ጐነጽ፡ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኸዳ ስደተኛታት ዝስቀልወን ናይ ጽዕነት መካይን ዘዕርፋሉ ክፋል ዝርከቦ ቦታ ዘጠቓልል ብዛዕባ ደረት ዝቈጻጸርዎ ቦታታት ኣብ መንጎ’ቶም ጉጅለታት ናይ ዘሎ ረጽሚ መርኣያ ምዃኑ ገሊጾም።

እቶም ኣፍጋናውያን ሕነ ኽፈድዩ ቴንዳታቶም ስለዘቃጸሉሎም እቶም ኤርትራውያን ናብቲ ረጽሚ ከምዝኣተዉ’ውን ይግለጽ ኣሎ። ገለ ኣፍጋናውያን ኣዘዝቲ ስደተኛታት፡ ነቶም መካይን ደው ኣቢሎም ዝማልኦም ክረኽቡ ዝፍትኑ ደው ንኽብሉ ኽፍቀደሎም ዋጋ

ከምዘኽፍልዎምን፡ መበገሲ ናይቲ ረጽሚ ንሱ ክኸውን ከምዝኽእልን’ዩ ዝዝረብ። መብዛሕትኦም እቶም ዝተጐድኡ መውጋእቲ ኻራ ዝወረዶም ክዀኑ ኸለዉ፡ ሓደ ነቲ ባእሲ ከቋርጽ ዝፍትን ዝነበረ ኣባል ፖሊስ ብፍራስ መንደቕ ኣፍልቡ ክህረም ከሎ፡ ሓደ ብወለንታ ኣብ ግብረሰናይ ዝነጥፍ ስሒቱ ብዝመጾ ተደርባዪ ገጹ ተሃሪሙ ብብርቱዕ ተሃስዩ ኣሎ። ሰበስልጣን ፈረንሳ ክልተ ኣባላት ፖሊስን ሓሙሽተ ብወለንታ ግብረሰናይ ዝሰርሑን ዝርከብዎም ኣርብዓ ሰባት ብርቱዕ ማህሰይቲ ወሪድዎም ኣብ ሆስፒታል ተዓቚቦም ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ከምዘሎ ይገልጹ ኣለዉ።

ኣማሃዳሪ ከባቢ ካሌ ፋቢየን ቡቾ ናይ ዝጸንሐ ስምዒታት ውጽኢት ከም ዝዀነን ቅድሚ ሕጂ ግን ከምዚ ዝመስል ነውጺ ኣጋጢሙ ኸምዘይፈልጥ ይገልጽ።

ጸባጻባት ከምዝገልጽዎ፡ እቲ ረጽሚ 4:30 ድ.ቀ. መግቢ ኽዕደል ከሎ ከምዝጀመረን ድሕሪ 2 ሰዓት ከምዝዓረፈን የረድኡ።