ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝብገሱ ስደተኛታት ንምዕጋት ሓድሽ ስርሒት የበግስ

TMP፤ 16 ሓምለ 2016:- መራኽብ ኲናትን ሰብ ኣልቦ ዘምበይትን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ንዝብገስ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ ምቍጽጻር ክሕግዛ ክፍነዋ ምዃነን ይግለጽ ኣሎ። እዚ ዝተገልጸ ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ዝሓለፈ ኣብ ዋርሳው ዝተኻየደ ዋዕላ ተገሊጹ።

እቲ መግለጺ፡ እቲ ድሕሪ መስከረም 11 2011 ግብረሽበራ ንኽቈጻጸር ተባሂሉ ዝቘመ ስርሒት ሕጂ ስደተኛታት ምቍጽጻር ዘጠቓልል ስራሕ ይወሃቦ ኣሎ። ኣብቲ ኣጋጣሚ መራሒ እቲ ውድብ ምስቲ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ማእከላይ ባሕሪ ዘሎ ስርሒት ብጥብቂ ዝሰርሕ ወፍሪ ምዃኑ ይገልጽ።

ኢጣልያ ኣቐዲማ’ያ እዚ ዝሓለፈ ኣኼባ ብዛዕባ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘሎ ካብ ሊብያ ዝብገስ ዋሕዚ ስደተኛታት ክዝቲ ኸምዘለዎ ሓቲታ ኔራ።

ህላወ ዳዒሽ ኣብ ግምት ብምእታው፡ እዚ ስርሒት ምቍጽጻር ግብረሽበራ፡ ርግኣት ባሕርን ምቍጽጻር ሓደገኛ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባትን ዘጠቓልል ሓላፍነት ክህልዎ’ዩ።

ኣመሪካዊ መራሒ ባራክ ኦባማ፡ ኣብቲ ኣኼባ፡ ከምዚ ኣብ ኤውሮጳ ዘጋጥም ዘሎ ብርቱዕ ዋሕዚ እተን ሃገራት ክጻወርኦ ዘጸግም ምዃኑ ብምግላጽ እተን ሃገራት ደው ከብልኦ ስጕምቲ ኽወስዳ ቅቡል ከምዝዀነ ሓሳቡ ሂቡ።

ብዙሓት ኤውሮጳውያን ስደተኛታት ግብረሽበራዊ ሓደጋ ኸስዕቡሎም፡ ስራሕ ክምንጥልዎም፡ ማሕበራዊ መካየዲ ኽወስዱሎምን ምዃኖም ይጥርጥሩ። ብመሰረት ቅድሚ ሰሙን ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣብ ሸሞንተ ካብተን ዝተጸንዓ ዓሰርተ ሃገራት ልዕሊ ፍርቂ ናይቲ ህዝቢ፡ ብዝሒ ስደተኛታት ንተኽእሎ ግብረሽበራ ኣብ ሃገራቶም ክውስኸሉ ምዃኑ ሓቢሮም።