ናብ እንግሊዝ ንዘስገሩ ሰባት ዝወሃብ ሕጋዊ ስጉምቲ ይውስኽ

TMP፥ 8 ሓምለ 2016:-  ጸብጻባት ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እንግሊዝ ሎሚ ዓመት 88 ሰባት ሰባት ሓቢኦም ናብታ ሃገር ስለዘእተዉ ሕጋዊ ስጉምቲ ከዝተወስደሎም ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ቑጽሪ  ካብቲ ናይ ዓሚ 52 ብሓደ ሲሶ’ዩ ወሲኹ ዘሎ።

እዚ ዘሎ ናይ ስደት ቅልውላው ንብዙሓት ሰባት ኣብ ኢድ ኣስገርቲ የእትዎም ከምዘሎ ስክፍታታት ኣብ ዝስምዓሉ ዘሎ እዋን’ዩ እዚ ቑጽሪ ዝዝርጋሕ ዘሎ። እንተዀነ መንግስቲ እንግሊዝ፡ እዚ ቑጽሪ’ዚ ካብቲ ዝፍጸም ገበናት ኝታቦ ጥራይ ምዃኑ ብምግላጽ፡ ዝበርትዐ ምክትታልን ዝበዝሐ ፍርድታትን ከምዘድሊ’ዩ ዝገልጽ።

መንግስቲ እንግሊዝ ናብቶም ሰባት ዘሰጋግሩ ዘለዉ ገበነኛታት ተሪር መልእኽቲ ከሕልፍን፡ ነቶም ፍርዲ ዝወሃቦም ዘሎ ዝበዝሐን ዝበርትዐን ፍርዲ ኽወሃቦምን ይደሊ ኣሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ንገበነኛታት ኣስገርቲ ዝወሃብ መቕጻዕቲ ወሲኹ’ዩ። ኣብ 2015-16 3000 ዝተዋህበ መቕጻዕታትት ልዕሊ ዕጽፊ ናይቲ ኣብ 2012-13 ዝተዋህበ 1270 መቕጻዕትታት’ዩ።

ሰብ መካይንን መራሕቲ መካይንን መቕጻዕትታት እናበዝሖም ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፡ ኣብ ካሌ ዝርከቡ ስደተኛታት ዓቕሊ የጽብቡ ኣለዉ። ንጠለባት ስደተኛታት ንምምላስ ኣስገርቲ ሓደገኛታት ዝኣረጋ ንኣሽቱ ጀላቡ ተጠቒሞም ስደተኛታት ከስግሩ ይፍትኑ ኸምዘለዉ ይስማዕ ኣሎ። ቅድሚ ወርሒ 18 ስደተኛታት ኣብ ጥቓ ኬንት ኣብ ሓንቲ ናይ ፕላስቲክ ጃልባ ተረኺቦም ኔሮም። እቶም ዝተረፉ ኸኣ ኣብ ካሌ ናብ ጐነጽ ይኣትዉ ኣለዉ።

ሓደ ዋና መካይን ጽዕነት ስደተኛታት መዕገቲ ምስተኸሉ ኣብ መካይኑ ብዝወረደ ዕንወት ልዕሊ 100.000 ፓውንድ ከምዝኸሰረ ይገልጽ። እቲ ን19 ዓመታት መልታዊ ናብ ፈረንሳ መካይን ዝሰደደ ጽዕነት ዘመላልስ በዓል ትካል፡ ሰራሕተኛታቱ ኣብዚ ቕነ’ዚ ክሰርሑ ከምዘይከኣሉ ይገልጽ።

ዩሮታነል ዘምበይቲ ካሜራታት ኣብ ዘዋፍረሉ ዘሎ እዋን፡ ማሕበር መካይን ጽዕነት እንግሊዝ ኣብዚ ኽረምቲ’ዚ ብዝሒ ስደተኛታት ክመጹ ኸምዝኽእሉ፡ ኣብ ስራሕ ዘጋጥም ዕንቅፋትን ጐነጽን ክውስኽ ከምዝኽእል ስክፍታኡ ይገልጽ። እቲ ማሕበር ኣባላቱ ንነዊሕ እዋን ኣብ ልዕሊ ኣባላቱ መጥቃዕትን ዕንቅፋታትን ከምዝወረደ ብምግላጽ፡ ወደብ ካሌ ኣብ ዓመት 89 ሚልዮን ፓውንድ ዘእቱ ብምዃኑ ድሕነቱ ሸለል ክበሃል ከምዘይብሉ ይገልጽ።