ሳሃራ ምስጋር ካብቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጠፍኡ ስደተኛታት ዝበዝሑ ይቐትል

TMP፥ 19 ሓምለ 2016:- ምስ ደንማርካዊ ሽማግለ ስደተኛታት ምትእስሳር ዘለዎ ሓደ ናይ መጽናዕቲ ስደት ትካል ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ካብቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝሞቱ ስደተኛታት እቶም ኣብ ምድረበዳ ሳሃራ ዝጠፍኡ ስደተኛታት ክበዝሑ ከምዝኽእሉ ይገልጽ ኣሎ።

ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ዝበዝሑ ኣብ መስርሕ ስደት ዝሞቱ ስደትኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘጋጥም ሰብኣዊ ኽሳራ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ሞት ስደተኛታት ምዃኑ ዝእምቲ ዩ ኔሩ። ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣህጉራዊ ውድብ ስደት፡ ኣብ 2015 5,400 ስደተኛታት ኣብ ጉዕዞ ኸምዝሞቱን፡ 3,800 ካብኣቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከምዝጠፍኡን ገምጊሙ።

ብደረጃ ዓለም ክሳብዚ ዘለናዮ ወርሒ 3,100 ስደተኛታት ኣብ ጉዕዞ ህይወቶም ክስእኑ ኸለዉ፡ ልዕሊ 92% ካብኣቶም፡ እቶም 2,861 ማእከላይ ባሕሪ ክሰግሩ ኸለዉ ዝሞቱ’ዮም። ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ኣብ ዝጕዓዙ ስደተኛታት ክሳብ ሕጂ ዘጋጠመ ብዝሒ ሞት፡ ድሮ ነቲ ዓሚ ኣብ ምሉእ ዓመት ዘጋጠመ ብዝሒ ሞት ተመዓራርይዎ ኣሎ። ብመሰረት ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ናብ ኢጣልያ ኣብ ዝግበር ጕዕዞ ዘሎ ተኽእሎ ሞት ካብ ነፍሲ ወከፍ 23 ስደተኛታት ሓደ ዝጠፍኣሉ ዝሓለፈ ልዑል መጠን’ዩ።

እዚ ኣሃዛት’ዚ ኣብ ቦታኡ ኸሎ፡ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተበጊሶም ሊብያ፡ ግብጽን ኢጣልያን ዝበጽሑ ዘለዉ ስደተኛታት ካብቶም ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ እቶም ኣብ ምድረበዳ ዝተርፉ ክበዝሑ ከምዝኽእሉ የመልክቱ ኣለዉ። ካብ 2014 ክሳብ 2016 ስደተኛታት ድሕሪ ምዝርራብ፡ እቲ ነቲ መጽናዕቲ ዘካየደ ጉጅለ፡ ኣብ ምድረበዳታት ሱዳን፡ ሊብያን ግብጽን ብድምር 1,245 ስደተኛታት፡ 870 ካብኣቶም ኣብ ሊብያ፡ ከምዝጠፍኡ ኣረጋጊጹ።

ትሑት ቁጽሪ ተሓተትቲ ምንባሩ እቲ ቑጽሪ ኩሎም ስደተኛታት እንተዝሕተቱ ኣዝዩ ኽልዕል ይኽእል ከምዝነበረ ይእምት። በዚ መሰረት እቲ መጽናዕቲ ካብቶም ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ እቶም ኣብ ምድረበዳ ዝሞቱ ስደተኛታት ክበዝሑ ኸምዝኽእሉ ክግምት ክኢሉ።

መብዛሕትኡ እቲ ዘጋጠመ ሞት ክተርፍ ብዝኽእል ዝነበረ መኽንያታት ዘጋጠመ’ዩ። ስእነት መድሃኒት፡ መግቢ፡ ማይን መዕቆብን ቀንዲ ሞት ዘስዕቡ መኽንያታት ኰይኖም ተረኺቦም። ብጥይት ምቕታል፡ ሓደጋ መካይን፡ ኣካላዊ ግፍዕን ጾታዊ ዓመጽንውን ቀንዲ ወሰኽቲ ብዝሒ ሞት ምዃኖ ኣረጋጊጹ።