ኣብ ጥቓ ገማግም ሊብያ ዓሰርተ ደቀንስትዮ ሞይተን

TMP 30 ሰነ 2016:- ኣብ መጻብቦ ሲቺልያ፡ 32 ኪሎሜተር ካብ ገማግም ሊብያ ርሒቓ ኣብ ባሕሪ ኣብ ዝደሓነት ተነፋሒት ናይ ፕላስቲክ ተነፋሒት ጃልባ 10 ደቀንስትዮ ሞይተን ጸኒሐን።

ብሓሙስ 30 ሰነ፡ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ኢጣልያ ናይ ረድኤት ጻውዒት ምስበጽሖም ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝበጽሑሉ፡ እተን ዓሰርተ ደቀንስትዮ ብሕጽረት ትንፋስን በቶም ካልኦት ልዕሊ ሚእቲ ተሳፈርቲ ኣብ ማእከል’ታ ጃልባ ኣብ ዝተኣከበ ማይ ተጸቒጠን ብምጥሓልን ሞይተን ጸኒሐን።

እታ ተነፋሒት ጃልባ ነቲ ልዑል መጠን ንፋስ ዘለዎ ብርቱዕ ማዕበል ዝነበሮ ባሕሪ እትሰማማዕ ኣይነበረትን። ኣብቲ ረድኤት እተረኽበሉ፡ እታ ጃልባ ብዙሕ ማይ ኣኪባ፡ ሓያሎ ኻብቶም ተሳፈርቲ ፍርቂ ኣካሎም ኣብ ማይ ኣትዩ እዮም ጸኒሖም።

ብጠቕላላ 107 ሰባት ካብታ ጃልባ ኽድሕኑ ኸለዉ፡ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ኢጣልያ ኣብቲ ኸባቢ ካልኦት ዝደሓኑ ንምርካብ ምድላይ ቀጺሎም። ከምዚአን ዝኣመሰላ ብዝንፋሕ ጐማ ዝተሰርሓ ጃላቡ ክሳብ 140 ሰባት ሒዘን ኣብ ባሕሪ ኽርከባ ልሙድ ኰይኑ ስለዘሎ፡ ቁጽሪ ናይቶም ዝሞቱ ክውስኽ ይኽእል እዩ ተባሂሉ።

እዚ ዘሕዝን ፍጻመ፡ ሰብ መዚ ኢጣልያ ንሬሳታት ናይታ ብ 2015 ኣብቲ ዝኸፍአ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ልዕሊ 700 ሰባት ዝጠፍኡላ ጃልባ ኣውጺኦም ግቡእ ቀብሪ ኽፍጽሙሎም ኣብ ዝዳለዉሉ ዘለዉ እዋን’ዩ ዘጋጥም ዘሎ። እታ ኣብ ገማግም ደሴት ሲቺልያ ዝጠሓለት ጃልባ ካብ 370 ሜትሮ ዕምቈት’ያ ተላዒላ ዘላ። ዝበዝሑ ተሳፈርቲ ኣብ ውሽጢ፡ ትሕቲ ምድሪ ቤት፡ ተዓጽዮም ስለዝነበሩ፡ ሬሳታት ናይ መብዛሕትኦም ኣብቲ ሓደጋ ዝሞቱ ገና ኣብታ ጃልባ’ዩ ጸኒሑ።

ኣስገርቲ፡ ነቶም ኣብዚ እዋን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጽቡቕ ኩነታት ኣየርን ርጉእ ንፋስ ከምዘሎ ዝኣምኑ ስደተኛታት ኣገሪሆም ኣታዊ ክረኽቡ’ዮም ዝፍትኑ ዘለዉ።

ኣብቲ መዓልቲ፡ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ኢጣልያ ኣብ መንጎ ሲቺልያን ሊብያን ኣብ ዝርከብ ማያት 116 ሰባት ኣድሒኖም።