ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ 2017 ካብ 10,000 ስደተኛታት ክመልስ

TMP – 16/04/2017

ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ 2017 ክሳብ 10,000 ዝበጽሑ መብዛሕትኦ ካብ ኣፍሪቃ ዝመጹ ስደተኛታት ክመልስ መዲቡ ኣሎ።

ኣብ 2016 እቲ ትካል 2,775 ስደተኛታት ናብ ሃገራቶም ክምልሱ ሓጊዙ። ኣብዚ ዓመት ሓድሽ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝምንጩ ምወላ ተወሲኽዎ እቲ ቑጽሪ ናብ 7,000 ክሳብ 10,000 ክዓቢ ትጽቢት ይግበረሉ።

እዚ ብIOM ዝተበገሰ መደብ ኣብ ሊብያ ብዘይገንዘብ፡ ብዘይስራሕ መነባበርን ወይውን ጉዕዞኦም ንምቕጻል ዓቕሚ ዘይብሎም ኰይኖም ጠጠው ንዝበሉ ስደተኛታት ብፍቓድ ዝምለሱሉ እዩ።

ናብ ሃገሮም ምስተመልሱ IOM ናብ ህይወቶምን ሕብረተሰቦምን ዝወሃሃዱሉ መደባት ብምስራዕ ይድግፎም።

IOM ካብ መወዳእታት 2016 ንነጀው ብሰንኪ’ቲ እናኸፍአ ኸይድ ዘሎ ኹነታት ሊብያ ዝቐርበሎም ዘሎ ጠለብ ብፍቓድ ዝምለሱ ስደተኛታት ወሲኹ። ኣብ 2017 ክሳብ ሕጂ 1,795 ስደተኛታት ናብ ሃገራቶም ዝተመልሱ ክዀኑ ኸለዉ፡ ካልኦት 5,000 ኣብ መገዲ ዝተጸገሙ ስደተኛታት ናብ ቢቶም ክምለሱ ሓገዝ ይሓቱ ኣለዉ። መብዛሕትኦም እቶም ተመለስቲ መለለዪ ሰነዳት ዘይብሎም’ኳ እንንተዀኑ፡ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ንነዊሕ ዝተታሕዙ እዮም።

መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ናብ ሃገራቶም ዝምለሱ ስደተኛታት ካብ ከም ሴኔጋል፡ ናይጄርያን ማሊን ዝኣመሰላ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተበገሱ እዮም። ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃን ባንግላዴሽን ዝተመልሱውን ኣለዉ።

ንስደት ዝምልከት ሕቶ እንተሃልዩኩም ጽሓፉልና

መልእኽቲ ሕቶኹም ብኢመይል ስደዱልና እሞ ሓደ ኻብ ኣባላትና ክምልሰልኩም እዩ። ኩሉ ኢመይላት ብስቱር ይተሓዝ።

ንስደት ዝምልከት ሓበሬታ ንምርካብ በዚ ደውሉልና


If in France

ዓለም ኣብ ጕዕዞ እያ ዘላ

ዓለም ኣብ ጉዕዞ እያ ዘላ- ኣብዛ ዘለናያ ሰዓት ሚልዮናት ሰባት ይስደዱ ኣለዉ። ብዙሓት ካብዞም ስደተኛታት መሪር ክዉንነታት ትርጉም ስደት ኣብ መበል 21 ክፍለ ዝመን ይገጥሞም ኣሎ።

ኣብ ጉዳይ ስደት ዘሎ ሓበሬታት ብዕላማታት ካልኦት ዝተመልአ’ዩ። ካብ ኣብ መበገሲ ቦታ፡ ኣብቲ ዝብጻሕ ቦታን ኣብ መገድን ዘለዉ መንግስታት ጀሚሩ፡ ኣስገርቲ፡ ማዕከናት ዜና፡ ምርምራዊ ማእከላትን ተሰደድቲ ሓበሬታ ዝረኽቡሉ ማሕበራዊ ሰኪዐትን ነናቶም ዕላማታት ዘንጸባርቕ ሓበሬታ’ዮም ዝቕርቡ።

ዝያዳ ንምንባብ