ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ 2017 ካብ 10,000 ስደተኛታት ክመልስ

TMP – 16/04/2017

ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ 2017 ክሳብ 10,000 ዝበጽሑ መብዛሕትኦ ካብ ኣፍሪቃ ዝመጹ ስደተኛታት ክመልስ መዲቡ ኣሎ።

ኣብ 2016 እቲ ትካል 2,775 ስደተኛታት ናብ ሃገራቶም ክምልሱ ሓጊዙ። ኣብዚ ዓመት ሓድሽ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝምንጩ ምወላ ተወሲኽዎ እቲ ቑጽሪ ናብ 7,000 ክሳብ 10,000 ክዓቢ ትጽቢት ይግበረሉ።

እዚ ብIOM ዝተበገሰ መደብ ኣብ ሊብያ ብዘይገንዘብ፡ ብዘይስራሕ መነባበርን ወይውን ጉዕዞኦም ንምቕጻል ዓቕሚ ዘይብሎም ኰይኖም ጠጠው ንዝበሉ ስደተኛታት ብፍቓድ ዝምለሱሉ እዩ።

ናብ ሃገሮም ምስተመልሱ IOM ናብ ህይወቶምን ሕብረተሰቦምን ዝወሃሃዱሉ መደባት ብምስራዕ ይድግፎም።

IOM ካብ መወዳእታት 2016 ንነጀው ብሰንኪ’ቲ እናኸፍአ ኸይድ ዘሎ ኹነታት ሊብያ ዝቐርበሎም ዘሎ ጠለብ ብፍቓድ ዝምለሱ ስደተኛታት ወሲኹ። ኣብ 2017 ክሳብ ሕጂ 1,795 ስደተኛታት ናብ ሃገራቶም ዝተመልሱ ክዀኑ ኸለዉ፡ ካልኦት 5,000 ኣብ መገዲ ዝተጸገሙ ስደተኛታት ናብ ቢቶም ክምለሱ ሓገዝ ይሓቱ ኣለዉ። መብዛሕትኦም እቶም ተመለስቲ መለለዪ ሰነዳት ዘይብሎም’ኳ እንንተዀኑ፡ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ንነዊሕ ዝተታሕዙ እዮም።

መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ናብ ሃገራቶም ዝምለሱ ስደተኛታት ካብ ከም ሴኔጋል፡ ናይጄርያን ማሊን ዝኣመሰላ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተበገሱ እዮም። ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃን ባንግላዴሽን ዝተመልሱውን ኣለዉ።

The world is on the move

Millions of people are migrating right now, and most of them are facing the harsh realities of what migration means in the 21st century.

We provide facts and current news on migration in multiple languages that is easily understandable and accessible to migrants.

ዝያዳ ንምንባብ