51 ስደተኛታት ኣብ ሰሜን ኒጀር ተራሕሪሖም

ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ እንተወሓዱ 51 ዝበጽሑ ስደተኛታት ኣብ ሰሜን ኒጀር ኣብ ዝርከብ ምድረበዳ ራሕሪሖሞም ምስተሰወሩ፡ እቶም ስደተኛታት ከምዝጠፍኡ ይሕሰብ ኣሎ።

ፋቱሚ ቡዶ ዝተባህለ ኣመሓዳሪ ናይቲ ኣብ ሰሜን ኒጀር ዝርከብ ቢልማ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዞባ፡ “እቶም ኣስገርቲ ኣብ ማእከል ምድረበዳ ብዘይማይን መግብን ራሕሪሖሞም ከይዶም፡” ይብል።

ካብ ጋምብያ፡ ናይጀርያ፡ ሴኔጋልን ኮት ዲቭዋርን ዝተበገሱ 24 ስደተኛታት ኣስገርቲ ኣብቲ ምድረበዳ ምስደርበይዎም ብዘይኣንፈት ክዛውኑ እዮም ተረኺቦም። እዞም ዝደሓኑ ምስ ካልኦት 75 ሰባት ኣብ ሰለስተ መካይን እዮም ጉዕዞኦም ናብ ሊብያ ጀሚሮም  ኔሮም።

እቶ ዝደሓኑ 24 ናብ ከተማ ሰገዲን ክውሰዱ ኸለዉ ሓደ ኻባታቶም ብጽሕ ምስበሉ ዓሪፉ። ኣብ ምድረበዳታት ማእከላይ ኒጀር ንኽንደይ ዝኣክል ከምዝዛወኑ ዝፍለጥ የለን። ብህቦብላታትን ማዕበላት ሑጻን እኳ እንተተዓናቐፉ፡ ሰብ መዚ ገና ሬሳታት ናይቶም ካልኦት ክረኽቡ ሃሰው እዮም ዝብሉ ዘለዉ።

ቡዶ፡ “ናብ ኩሉ መኣዝናት 65 ኪሎሜተር እናኸድና ኣብ ዝገበርናዮ ምንዳይ ሬሳ ሓደ ናይ ናይ ናይጀርያዊ ተማሃራይ መለለዪ ወረቐት ዘለዎ መንእሰይ ጥራይ ኢና ረኺብና፡” ይብል።

እቲ ካብታ ኣብ ርሑቕ ክፋል ኒጀር እትርከብ ከተማ ኣጋዴዝ ናብ ዶብ ሊብያ ዘሎ ጉዕዞ ናይ 750 ኪሎሜተር ርሕቀት፡ ኣብቲ ዘቃጽል ምድረበዳ እንተወሓደ ሰለስተ መዓልቲ ዕረፍቲ ዘይብሉ ጕዕዞ ይወስድ።

“ኣብ ምድረበዳ ህይወት ሰባት ምድሓን ልዕሊ ዝዀነ ይኹን ግዜ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዀይኑ ኣሎ። ካብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ብተደጋጋሚ ኢና ህይወት ናይ በዚ መገዲ ዝጕዓዙ ኸነድሕን ጻውዒታት በጺሑና፡” ይብል ኣብ ኒጀር ሓላፊ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ዝዀነ ጁሰፐ ሉፕሬተ።

ካብቶም ዝደሓኑ ሓንቲ ጓል 22 ዓመት ጥራይ እያ ጓለንስተይቲ ተረኺባ። “ፈለማ ሚያዝያ እያ ዝሓሸ ህይወት ከተናዲ ናብ ኤውሮጳ ኸተምርሕ ካብ ናይጄርያ ተበጊሳ፡” ይብል ሎፕሬተ።

እታ ናይጄርያዊት፡ “ኣብቲ ምድረበዳ 10 መዓልቲ ጸኒሕና። ድሕሪ 5 መዓልቲ እቲ መራሕ መኪና ራሕሪሑና ጠፊኡ። ምስ ኩሉ ንብረትና ገዲፉና ድሕሪ ኽልተ ሰዓት ክምለስ ምዃኑ ሓቢሩና ጠፊኡ፡” ትብል።

ኣብ ውሽጢ ኽልተ መዓልቲ 44 ስደተኛታት ምስሞቱ፡ እቶም ዝተረፉ ሓገዝ ከናድዩ ኽብገሱ ወሲኖም።

ኣብ ግንቦት 2015 መንግስቲ ኒጀር ምስግጋር ስደተኛታት ዝእግድ፡ ገበነኛታት ኰይኖም እተረኽቡ ክሳብ 30 ዓመት ማእሰርቲ ከምኡውን ክሳብ 51,000 ዶላር መቕጻዕቲ ዝብይን ሕጊ ኣጽዲቑ እዩ።