رییس جمهور غنی می گوید که، مسیر تازه صادرات از افغانستان به هند از طریق ایران سبب وصل میلیون ها افغان با دنیای خارج می شود

اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان یک مسیر جدید تجارتی که به هدف رشد اقتصادی افغانستان ایجاد و این کشور را قادر با صادرات اموال به هند از طریق ایران می سازد، به گونه رسمی افتتاح کرد.

رییس جمهور غنی در مراسمی به تاریخ 24 فبروری در ولایت غربی زرنج در نزدیکی مرز با ایران گفت که این مسیر “صدها دهات و میلیون ها افغان را با دنیای خارج” وصل می کند.

امیدواری می رود که این مسیر سبب رشد اقتصادی افغانستان و کاهش مهاجرت افغان به خارج شود.

در سال های گذشته، هزاران افغان برای پیدا کردن فرصت های بهتر اقتصادی کشور را ترک کرده؛ اما بیشتر آنان دوباره عودت کرده اند. بربنیاد آمار سازمان بین المللی مهاجرت: بیش از 800 هزار مهاجر افغان از دو کشور ایران و پاکستان در سال 2018 عودت کرده اند.

رییس جمهور غنی گفت که، این مسیر افغانستان را قادر به دستیابی به بازارهای خارجی برای رشد اقتصادی خود می کند.

او گفت: ” بندر چابهار نتیجه همکاری سالم میان هند، ایران و افغانستان است این رشد اقتصادی را تضمین می کند.”

عارف خان، تحلیل گر اقتصادی در کابل، به پروژه مهاجرت گفت که مسیر تازه، درهای صادرات به هند از طریق بندر چابهار ایران را به روی افغانستان که محاط به خشکه است می گشاید. او گفت: ” حالا ما یک گزینه جاگزین داریم، بندر دریایی چابهار که سبب وصل افغانستان می شود به ما کمک می کند تا صادرات خود را افزایش دهیم که در نتیجه اقتصاد ما شکوفا می شود.

این نخستین بار است که، افغانستان محاط به خشکه اموال خود را به هند از طریق بندر چابهار می فرستد. به گونه تخمینی، 570 تُن محصولات افغانی مشمول میوه خشک، نساجی، قالین و محصولات معدنی در 23 موتر باربری از شهر زرنج به بندر چابهار ایران روانه شدند که از آنجا از طریق کشتی به شهر ممبی هند فرستاده می شوند.

در مقابل، حکومت هند مواد غذایی مشمول 2000 تن نسک و 1.1 میلیون تن گندم به افغانستان فرستاده است.

به گفته مقام ها: هند تصمیم دارد که بزرگترین مقصد صادرات افغانستان باشد. در سال 2018، صادرات افغانستان به هند 740 میلیون دالر بود.

TMP – 05/03/2019

Photo: Shutterstock

اگر در مورد مهاجرت پرسش دارید، به ما ایمیل بفرستید.

اگر در مورد مهاجرت پرسش دارید، به ما ایمیل بفرستید، همکار ما به سوالات شما پاسخ میدهد و هویت شما محفوظ میباشد.

مهاجرت؟ با مشاوران ما تماس بگیرید


اگر در فرانسه هستید

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید