برنامه های آموزشی قرضه های کوچک به بانوان جوان افغان کمک می کند تا شغل بیابند

به تعدا 75 بانوی جوان افغان اخیراً از برنامه آموزشی قرضه های کوچک که توسط بنیاد توسعه بین‌المللی ایالات متحده  امریکا تنظیم شده بود فارغ شدند. این برنامه 9 ماهه که توسط بنیاد قرضه های کوچک افغانستان تطبیق شد، بانوان را با مهارت های فنی و مدیریتی مورد نیاز برای وظایف مصؤون در بانک داری و بخش قرضه های کوچک آراسته ساخت.
این برنامه در حال حاضر در ولایت های کابل، هرات و بلخ اجرا می شود و کار آموزان در نخستین بانک قرضه های کوچک افغانستان مشمول شرکت کمک های مالی روستایی افغانستان، بنیاد کمک های بین المللی به افغانستان و اکسوس-افغانستان آموزش می بینند. تا به امروز یازده دانش آموز این برنامه، وظیفه های تمام وقت در نهادهایی که به آن معرفی شده اند دریافت کرده اند.
سوسن دیکامپ،  مدیر دفتر جندر بنیاد توسعه بین المللی امریکا گفته است: ” این برنامه یک گام مهم در راستای رشد دسترسی بانوانی تجارت پیشیه، افزایش شمار بانوان در سطوح متوسط و عالی بانک داری و قرضه های کوچک، است.”
افزایش شمار بانوان در بخش مالی، به ویژه در بخش تصمیم گیری و قرضه دهی، این فرصت را به بانوان به گونه سهل‌تر فراهم ساخت تا آنان به خدمات مالی دسترسی داشته باشند.

به تعقیب موفقیت دور اول برنامه آموزشی، بنیاد قرضه های کوچک افغانستان و بانوان متشبث، برای آغاز دور دوم این آموزش ها آماده گی گرفته اند. اکنون بنیادهای مالی چون “متحد”، “اکسچنجر زون” و “دست به دست” نیز، به این پروژه ملحق شده اند و موافقت کرده اند تا کار آموزان بانو را بپذیرند.
نجیب الله صمیم، مدیر اجرایی بنیاد قرضه های کوچک افغانستان گفته است: ” بر علاوه افزایش شمار کارکنان بانو در بخش های مالی، این برنامه همچنان برای اعضای ما این فرصت را مساعد می سازد تا کارمندان بانوی آموزش دیده و متخصص را استخدام کنند که این به آنان کمک می کند تا خدمات مالی بهتری را برای کار آفرینان بانو انجام دهند.”