تیم ملی افغانستان در مسابقات آسیایی برنده شش مدال شد

تیم ملی افغانستان موفق به کسب شش مدال در مسابقات رزمی و داخل سالون آسیایی که ماه گذشته در ترکمنستان برگزار شده بود، شد.

این مدال ها با ریکارد شکنی حسین بخش سفری، نخستین ورزشکار افغان که در رشته جوجیتسو برنده مدال طلا شد، همراه بود.

نخستین مدال نقره را نیز احمد جاوید امیری با شکست رقیبانش در رشته پهلوانی سنتی، کسب کرد. سید شفیع، محمد گل پهلوانزاده، جاوید احمد و سیر گل، هر کدام در رشته کشتی مدال برونز کسب کردند.
پنجمین دور این رقابت ها برای 12 روز در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد که در آن، ورزشکاران در 21 رشته به رقابت پرداختند.
شش مدال آور به همراه تمام تیم ملی مایه افتخار تمام افغان ها هستند.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان با تفویض جایزه نقدی و تقدیرنامه به تاریخ دهم اکتوبر، دست آورد تیم ملی افغانستان را ستود.
حسین بخش سفری که برنده مدال طلا شده بود، 760000 افغانی دریافت کرد و احمد جاوید امیری که برنده مدال نقره شده بود، جایزه نقدی 335000 افغانی را به دست آورد. ورزشکارانی که مدال برنز کسب کرده بودند نیز هر یک 201000 افغانی دریافت کردند.

در یک مصاحبه تیلفونی با (پروژه مهاجرت)، آقای سفری پیامی را خطاب به جوانان افغان فرستاد.
او گفت: ” من از تمام شهروندان افغانستان می خواهم که با هم متحد شوند، رابطه برادری خود را نگه دارند و از قومگرایی و تعصب خود داری کنند. مهمتر از همه، از جوانان میخواهم که درک کنند که فرار از کشور و مهاجرت به جای دیگر سودمند نیست و منجر به حقیقت پیوستن رویاهای آنها نمی شود.”