یک هوتل بزرگ در تاجیکستان، برای مهاجران افغان فرصت کارآموزی فراهم کرده است

یک برنامه خلاقانه کارآموزی که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناه‌جویان و هوتل شیراتون در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان راه اندازی شده است، مهاجران افغان را کمک می کند تا در بخش مهمانداری و توریزم تجربه کسب کنند.
هم اکنون، تاجیکستان میزبان شمار زیادی از مهاجران در آسیای میانه است. نزدیک به 3000 مهاجر عمدتاً از افغانستان در تاجیکستان زنده‌گی می کنند. همزمان با این، تاجیکستان شاهد رُشد با ثبات در بخش توریزم است که این امر نیازمند جذب افراد حرفه‌یی در این بخش، در سال های آینده می باشد.
پروگرام کارآموزی سال دوبار برای چهار ماه برگزار می گردد. دوره کارآموزی، در بخش های مختلف برگزار می گردد تا تمام جنبه های مهمانوازی توسط کارآموزان فرا گرفته شوند. در پایان برنامه، کارآموزان تصدیق نامه های معتبر دریافت می کنند.
نرگس علی نظر تیموری یکی از مهاجران جوان از افغانستان است که در بخش خانه داری مقرر گردیده است.
نرگس می گوید: ” پس از روز اول، نمی توانستم بخوابم، واقعاً هیجان زده بودم. تلاش کرده ام تمام روزهای کارآموزی را به خاطر بسپارم تا رهنمودها و نکات مهم خانه داری فراموشم نگردند.”
نرگس و خانواده اش در سال 2014 از افغانستان به تاجیکستان فرار نمود.
او در مورد آرزوهایش چنین گفت: ” فکر کردم که این فرصت بزرگیست که در یک هوتل بین المللی کارآموز باشم. این امر، دروازه ها را در آینده به روی من می گشاید و شاید بتوانم در یک هوتل در هر گوشه دنیا وظیفه به دست بیاورم.”