مهاجران در شهر کالیس، بر روی جاده ها می خوابند

پس از تخریب کمپ پناه جویان موسوم به “جنگل”، مهاجران بر روی جاده های شهر کالیس در فرانسه می خوابند.

پیش از آن که حکومت فرانسه این اردوگاه را تخریب کند، نزدیک به ده هزار مهاجر عمدتاً از خاورمیانه و کشورهای افریقای شرقی در آنجا زنده‌گی می کردند. بیشتر این مهاجران به دیگر مراکز پذیرش در سراسر فرانسه فرستاده شدند؛ اما شمار کثیری از آنان دوباره به جاده های کالیس برگشته اند.

باز که یک جوان 25 سالۀ افغان است، 20 ماه را در کالیس سپری کرده است. او قبلاً در کمپ جنگل بود اما اکنون نه خیمه‌یی دارد و نه هم جایی برای خوابیدن. امدادگران می گویند که، همکاهنگی ها برای رسیده گی به اوضاع مهاجران در کالیس بسیار ضعیف است. کلیر موزلی بنیانگذار موسسه “توجه به کالیس” می گوید: ” آب، غذا و سیستم فاضلاب برای مهاجران وجود ندارد. امراض جلدی و جوف دهن در بین مهاجران شیوع پیدا کرده است.”

کیا رابیرا مهاجر 16 ساله اتوپیایی که همراه با دوستش در بیرون یک پیتزا فروشی در کالیس پناه گرفته اند، گفته است: “مردم کالیس مهاجران را دوست ندارند. آنها همیشه پولیس را می خواهند و به ما غذا نمی دهند. وقتی می بینند که اینجا خوابیده ایم، می گویند که اینجا نخوابید.”

اخیراً، مقام های فرانسه 150 افسر پولیس و ژاندارم اضافی را به منطقه کالیس فرستاده اند. وزیر داخله فرانسه گفته است: ” اولویت ما اینست که کالیس و دونکرک محل تجمع مهاجران نگردد و اردوگاه جنگل دوباره ایجاد نگردد.”